COVID-19

Heet griep tegenwoordig Corona?

Hoogeveen-(06-12-2023)Veel mensen denken dat de al oude griep nu corona wordt genoemd. Is dit waar of een aanname die nergens op gegrond is? Veel mensen testen op dit moment corona, hoe zit het en hoe gaan we er mee om. Het is begrijpelijk dat er verwarring kan ontstaan tussen de symptomen van griep en COVID-19. Beide ziekten worden veroorzaakt door virussen, maar het zijn verschillende virussen. Griep wordt veroorzaakt door het influenzavirus, terwijl COVID-19 wordt veroorzaakt door het coronavirus.

De symptomen van griep en COVID-19 kunnen overlappen, maar er zijn ook verschillen. De symptomen van griep zijn onder meer koorts, hoesten, keelpijn, spierpijn, hoofdpijn, vermoeidheid en soms braken en diarree. De symptomen van COVID-19 zijn onder meer koorts, hoesten, kortademigheid, vermoeidheid, spier- of lichaamspijn, hoofdpijn, verlies van smaak of reukzin, keelpijn, verstopte neus, misselijkheid of braken en diarree.

Het is belangrijk om te weten dat COVID-19 ernstiger kan zijn dan griep en dat het zich sneller kan verspreiden. Als u denkt dat u symptomen heeft van COVID-19, is het belangrijk om thuis te blijven en contact op te nemen met uw huisarts of de lokale gezondheidsdienst. Bij corona gelden dezelfde adviezen als bij griep en verkoudheid: Blijf thuis wanneer u ziek bent. Overleg met uw werkgever of u thuis kunt werken. Vermijd fysiek contact met mensen die ernstig ziek kunnen worden van luchtweginfecties. Draag een mond-neusmasker als fysiek contact toch nodig is (zoals bij mantelzorg). Hoest en nies in uw elleboog. Was vaak en goed uw handen, ook als u geen klachten hebt. Zorg voor voldoende ventilatie binnen.

Foto: Pixabay…