collecte

Amnesty Hoogeveen voert actie op Bevrijdingsdag


Hoogeveen- (29-04-2024)Op de dag dat we in Nederland onze vrijheid vieren, vraagt Amnesty International aandacht voor anti-oorlogsactivisten in Rusland. Zij zijn allesbehalve vrij om hun bezwaren tegen de oorlog in Oekraïne te uiten. Amnesty Hoogeveen voert daarom actie middels een petitie aan de Russische autoriteiten. De werkgroep is op zondag 5 mei van 14.00-20.00 uur te vinden bij ‘Vrij in het Park’ in het Steenbergerpark.

In Rusland zijn sinds de start van de oorlog in Oekraïne meer dan 20.000 mensen gearresteerd of vervolgd omdat zij kritiek uitten. Een onschuldige actie, zoals een anekdote op sociale media of het weggooien van een promotie-flyer van het leger, wordt gezien als een misdaad. Anti-oorlogsactivisten lopen groot gevaar op jarenlange celstraffen. Dit optreden van de Russische overheid vindt haar grondslag in repressieve wetten die onder andere voorkomen dat mensen vrij hun mening kunnen uiten.

Door een handtekening te zetten, kunnen bezoekers van ‘Vrij in het Park’ hun stem laten horen tegen deze schending van mensenrechten en de onderdrukking in Rusland. Amnesty roept met de petitie de Russische autoriteiten op om de repressieve wetten in te trekken. Ook wordt erop aangedrongen om iedereen die vastzit voor het vreedzaam uiten van hun mening onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten.

Opbrengst collecte
In de derde week van maart vond de jaarlijkse collecte van Amnesty International plaats. In Hoogeveen hebben zo’n zestig collectanten in totaal €3765,15 weten te verzamelen. Dit is zo’n €100 meer dan vorig jaar. Amnesty Hoogeveen dankt haar collectanten hartelijk voor hun inzet.
Ongeveer 75% van de donaties bestond uit contant geld. De overige 25% werd gedoneerd via de QR-code op de bus of middels online collectebussen. De werkgroep mag een kwart van het opgehaalde geld gebruiken in de eigen gemeente, voor het financieren van acties en activiteiten. De rest van het geld zal Amnesty International gebruiken voor onderzoek naar mensenrechtenschendingen wereldwijd en voor het op touw zetten van acties.

Amnesty Hoogeveen is altijd op zoek naar mensen die willen helpen als collectant. In overleg met het wijkhoofd kunt u afspreken waar u collecteert. Door heel Hoogeveen en omstreken kan de werkgroep collectanten gebruiken. Elk uurtje is al mooi meegenomen. Interesse? Voor meer informatie of aanmelding hiervan kunt u contact opnemen met Hilde Kerssies, tel. 0528-277345 of hildekerssies@gmail.com

AMS collecteert voor kinderen in nood in Afrika


Foto: Hetty Wesseling

Hoogeveen-(22-04-2024)In de week van 29 april tot en met 4 mei organiseert de Andreas Manna Stichting (AMS) de jaarlijkse collecte in de gemeente Hoogeveen. Met de opbrengst van deze collecte wordt tegemoet gekomen aan de nood van kinderen in Afrika. Uw hulp biedt deze kinderen een toekomst en is hard nodig.

Wereldwijd stijgen onder andere de voedselprijzen, maar ook andere vaste lasten en het schoolgeld. De zorg voor de kinderen in Afrika gaat uiteraard wel gewoon door. De maandelijkse onderhoudskosten moeten wel betaald worden. Daarom heeft de AMS dringend uw hulp nodig! Wilt u hen helpen om de kinderen te kunnen geven wat ze nodig hebben? Geef aan de deur of maak uw bijdrage over op NL 72 RABO 0191 6556 27 t.n.v. de Andreas Manna Stichting.

Afgelopen weken waren twee vrijwilligers van de AMS bij de kinderen in Nairobi. Van handbalvereniging Kwiek hadden ze shirtjes meegekregen om aan de kinderen te geven.

De AMS zorgt voor straat-, zwerf- en weeskinderen in Kenia. Op kleinschalige basis wordt hulp verleend. Omdat de AMS geen overheadkosten heeft, gaat de opbrengst van elke actie voor 100% naar de kinderen waar zorg voor is. Deze kinderen hebben veelal niet eens een steen om hun hoofd op te leggen. In de directe leefwereld van deze kinderen worden projecten opgezet, die leiden tot verbetering van opvang en zorg. Op dit moment gaan de jongeren, voor wie de AMS al bijna 30 jaar zorgt en die inmiddels volwassen zijn, de sloppenwijken van Nairobi in om daar hulp te verlenen. Er wordt elke dag eten uitgedeeld en daar waar nodig ook kleding. Niet alleen de kinderen, maar ook hun vriendjes en de ouders van die vriendjes delen bij alle ontwikkelingen mee in de vooruitgang.  De AMS zoekt nog collectanten. Wilt u helpen een straat te lopen, neem dan contact op met Ineke Prins 06-11641907

Als u informatie zoekt over de AMS, dan kunt u de website bezoeken www.andreasmanna.org, ook zijn ze te vinden op Facebook.…

Collecteweek Amnesty International van start


HOOGEVEEN-(08-03-2024) Amnesty International is dé mensenrechtenbeweging die wereldwijd opkomt voor gelijke rechten voor iedereen. Om haar onafhankelijkheid te bewaren
neemt Amnesty voor onderzoek en acties geen geld aan van overheden of politieke groeperingen. De opbrengst van de jaarlijkse collecte is dan ook van onschatbare waarde. In de week van 10 t/m 16 maart gaan zo’n zestig collectanten in de gemeente Hoogeveen op pad. Doneren kan zowel met contant geld als met een QR-code.

Amnesty streeft naar een rechtvaardige wereld waarin iedereen gelijke rechten heeft en in vrijheid kan leven. Met onderzoek, lobby, campagnes en rapporten oefent de organisatie druk uit op machthebbers die de rechten van mensen schenden. Dat blijkt een effectieve methode. Gewetensgevangenen komen vrij, doodvonnissen worden omgezet, discriminerende wetten worden aangepast, marteling stopt en daders worden berecht.

Hoe belangrijk het werk van Amnesty is, blijkt uit de woorden van Bernardo Caal Xol uit Guatemala nadat hij vervroegd vrijkwam. ‘Ik ben ieder van jullie erg dankbaar. Jullie gaven me hoop op de gerechtigheid, vrijheid en gelijkheid.’ Caal Xol was veroordeeld omdat hij geweldloos actievoerde tegen de bouw van twee waterkrachtcentrales. Die brachten de bestaansmiddelen van de oorspronkelijke bevolking in gevaar.…