Christenen

Christenen voor Israël houden ondersteuningsbijeenkomst in De Tamboer

Hoogeveen (19-10-2023)Uit het hele noorden waren ze bij elkaar gekomen, de Christenen voor Israël, donderdag 18 oktober jl in de Tamboer te Hoogeveen. De gelijknamige organisatie Christenen voor Israël uit Nijkerk geeft een landelijke krant uit, waarin de band met Israël levend wordt gehouden. Er werd gebeden, er werden Psalmen gezongen, een band en enkele zangers droegen bij vanaf een lichtovergoten podium.  Dprekers vertelden hoe ze de afgelopen periode Israël hadden ervaren en verrast werden door de aanval van Hamas. De bedoeling was om deze avond te gebruiken voor een concert van een Israëlische zanggroep. Deze kon echter niet weg uit Israël en het leek ook niet passend om een dergelijke avond nu te houden. Vandaar dat de avond een bezinningsavond was geworden, waarop stil werd gestaan bij wat er in Israël gebeurde, en waarop steun werd betuigd. Directeur Pieter van Oordt vroeg een minuut stilte voor alle gegijzelden. Op de stoelen waren foto’s gelegd, voor zover ze er waren van de pakweg 199 bekende gegijzelde Israëlische burgers. De kern van zijn toespraak:
We zijn hier bij elkaar omdat wij vertrouwen en ervaren, dat God bezig is de verlossing te brengen. We kijken uit naar een blijde toekomst, als Jeruzalem de stad van de Vrede zal zijn. En op al die raketten, die ook nog vanavond afgeschoten worden, soms gaan ze naar Tel Aviv, soms gaan ze naar Beër Sheva, of ze blijven dichtbij in Sderot, maar op al die raketten staat één woord: Al-Quds. De naam die de Moslims aan die stad gegeven hebben. Dat is het doel. Het gaat hen om Jeruzalem.” Aan de hand van bijbelteksten werd uitgelegd dat er een eeuwige strijd was, tussen de volkeren uit de woestijn, of ze nu Amelek heetten of andere namen droegen, en het volk van God. De strijd die gevoerd wordt is een voorspelde strijd tussen goed en kwaad, met Jeruzalem als middelpunt. Een stad van waaruit de vrede voor iedereen wordt verwacht.