certificaatuitreiking

Certificaatuitreiking AZC, Meedoen Samen aan de slag


Hoogeveen-(12 maart 2024)Vanmiddag vond de certificaatuitreiking plaats voor “Meedoen, Samen aan de slag 2023” in het Asielzoekerscentrum (AZC). Dit initiatief betrekt AZC-bewoners bij vrijwilligerswerk, ondersteunt hen bij sociale contacten en helpt hen bij het leren van de Nederlandse taal. Het doel is om veerkracht te bevorderen en talenten en vaardigheden te benutten.

De middag begon met een korte toespraak van Marielle Vogelzang, die de certificaatuitreiking opende. Vervolgens deelden meerdere sprekers hun ervaringen. Onder hen waren vier bewoners van het AZC die hun belevenissen deelden in zowel het Nederlands als het Engels. Ze spraken over de contacten die ze dit jaar hebben gehad en de waardevolle werkzaamheden die ze hebben verricht.

Burgemeester Karel Loohuis nam ook het woord en benadrukte dat deze gebeurtenis altijd een van de hoogtepunten van het jaar is voor hem, en uitte zijn trots op de bewoners van het AZC. Hij merkte op dat negatieve oordelen over asielzoekers vaak voortkomen uit gebrek aan persoonlijk contact. Door juist met de mensen van het AZC in gesprek te gaan, ontstaat begrip en krijgen de bewoners een gezicht.

De burgemeester benadrukte dat ieder mens het waard is om gehoord te worden, ongeacht hun achtergrond of de redenen waarom ze zijn gevlucht. Juist wanneer je de mensen beter leert te kennen gaat men ook de mensen anders beoordelen.

Ongeacht kleur, seksuele geaardheid of afkomst, schuilt achter elk verhaal een mens. Dat het goed is dat wij mensen die al ruim 80 jaar in vrede leven, juist deze van de vluchtelingen te horen door welke ellendige periode ze hebben door moeten maken.

Het project “Meedoen, Samen aan de slag” Heeft geleid tot maar liefst 905 klussen in het afgelopen jaar, in samenwerking met 37 organisaties en 128 bewoners van het AZC. Dit fantastische resultaat is iets waar de vrijwilligers en de bewoners van het AZC en de organisatie trots op mogen zijn.

De certificaatuitreiking was een bijzonder moment voor de bewoners, ze kregen hun welverdiende certificaten en hadden de gelegenheid om samen met de burgemeester op de foto te gaan. Dit alles onder het genot van overheerlijke, zelfgemaakte culturele hapjes, bereid door de bewoners van het AZC.

Tevens werd er ook een “Ere Certificaat” uitgereikt aan de burgemeester als dank voor zijn toewijding aan het project “Meedoen, Samen aan de slag” voor zijn betrokkenheid en inzet wat heeft bijgedragen aan het versterken van de banden tussen de bewoners van het AZC en de lokale gemeenschap in Hoogeveen.

Verslag: Paula Bansema, Foto’s: Focus met Passie