CDA

CDA dient samen met VVD, Gemeentebelangen, SGP, en FvD voorstel in om ozb-reserve in te stellen


Hoogeveen-(12-07-2024)Bovengenoemde partijen hebben tijdens de raadsvergadering van 11 juli een voorstel ingediend bij de jaarrekening om een ozb-reserve in te stellen. Met de ozb-reserve wordt ozb-heffing die niet is uitgegeven of geen bestemming heeft weer teruggegeven aan de inwoners. Bij het voorstel voor lage lokale lasten trekken de christendemocraten samen op met Gemeentebelangen, VVD, SGP en FvD.

CDA-fractievoorzitter Bert Otten licht toe: “In de afgelopen jaren is de ozb flink verhoogd, terwijl onze gemeente sinds 2021 telkens geld overhoudt. De algemene reserves zijn hierdoor sneller gestegen dan verwacht. Het CDA staat voor lage lokale lasten en vindt het onwenselijk om de rekening bij inwoners neer te leggen, wanneer de inkomsten uit de ozb niet uitgegeven worden en nu onbedoeld doorvloeien naar de algemene reserves. Daarom hebben we het initiatief genomen voor het invoeren van een ozb-reserve.” Ronald Klok, fractievoorzitter van de VVD ondersteunt dit voorstel. Hij geeft aan: “Als wij als gemeente niet in staat zijn om het geld uit te geven zijn wij van mening dat dit terug moet naar de inwoners. Wat ons betreft komt dit spaargeld toe tot de inwoner in plaats van de gemeente.” Aron Sieders, raadslid van Gemeentebelangen benoemt: “Gemeentebelangen heeft al vele jaren gepleit voor lage OZB lasten. Het is al helemaal niet de bedoeling om geïnd OZB-geld dat niet gebruikt wordt, op te potten. Dus als het niet nodig is, dan niet heffen”

In het amendement wordt voorgesteld om per direct een ozb-reserve in te stellen. Deze ozb-reserve wordt jaarlijks gevoed met een deel van het jaarrekening resultaat, waarmee een korting wordt gegeven op de ozb-aanslag in het opeenvolgende jaar. Het amendement wordt mede-ingediend door GB, VVD, SGP en FvD.…

CDA stelt schriftelijke vragen over subsidiëring voor klimaatadaptie


Hoogeveen-(07-06-2024)CDA Hoogeveen heeft schriftelijke vragen gesteld over de subsidiëring voor klimaatadaptie. Onlangs kreeg de werkgroep Fluvius – een samenwerkingsverband van gemeenten, provincies en waterbedrijven dat zich bezighoudt met klimaatadaptie – een subsidie van 5 miljoen euro voor aanpassingsmaatregelen tegen zowel wateroverlast als droogte. Over de invulling van deze subsidie is tot dusver nog weinig bekend. Voor CDA-raadslid Klaas Kroezen is het reden om schriftelijke vragen te stellen.

Kroezen licht toe: “In de afgelopen dertig jaar is het Nederlandse klimaat veranderd. Het is heter, droger en natter geworden. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving moeten we ons dan ook aanpassen op deze nieuwe omstandigheden. Het CDA vindt het belangrijk dat de gemeente hier een ondersteunende rol in speelt. De gemeente moet het goede voorbeeld geven en onze inwoners en ondernemers helpen. De subsidie voor de werkgroep Fluvius biedt hiervoor een kans. Daarom heb ik schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Kroezen vraagt het college hoeveel subsidie de gemeente Hoogeveen krijgt en welke projecten hiervoor worden gerealiseerd. Daarnaast vraagt Kroezen welke rol inwoners hebben bij het gebruikmaken van deze subsidie.…

Gemeenteraadslid Annette Jansen verzorgt lessen politiek op De Meander


Hoogeveen-(01-03-2024)Donderdag 29 februari heeft Annette Jansen op Wolfsbos lessen over politiek gegeven.

De leerlingen van praktijkonderwijs De Meander van Wolfsbos hebben donderdag twee lessen gekregen van Annette Jansen, raadslid voor het CDA in de gemeenteraad van Hoogeveen.

Tijdens deze interactieve lessen heeft Annette de leerlingen kennis laten maken met de politiek in Nederland, Drenthe en vooral in Hoogeveen. Hoe werkt dat nou in de politiek? Hoe weet je op wie je moet stemmen? Wat doen de mensen in de politiek? Op al deze vragen hebben de leerlingen hun antwoorden gekregen.

Aan het eind van deze lessen hebben de leerlingen ook nog aanbevelingen mogen doen voor de plannen van het nieuwe zwembad in Hoogeveen.

Al met al was het een leerzame ochtend voor onze leerlingen.…

CDA fractie verrast initiatieven met een kerstattentie

Hoogeveen-(24-12-2023) In aanloop naar Kerst verrast de CDA-fractie enkele maatschappelijke initiatieven met een kerstattentie, waaronder Pauline Otten van Bewonerswerkgroep Boekweitlaan. Deze bewonerswerkgroep zet zich in voor het verbeteren van de verkeersveiligheid op het traject Lomanlaan-Boekweitlaan-Buizerdlaan. En dat met succes! Afgelopen maand werd het aangepaste traject officieel geopend door Pauline Otten en CDA-raadslid Aaf-Tineke Bisschop. Bewonerswerkgroep Boekweitlaan, bedankt en veel waardering voor jullie inzet!…

CDA Hoogeveen is blij met aangepaste Lomanlaan-Boekweitlaan-Buizerdlaan

Op vrijdag 24 november werd het aangepaste traject Lomanlaan-Boekweitlaan-Buizerdlaan officieel geopend. De verkeersveiligheid op dit traject werd dankzij de inzet van het CDA en de Bewonerswerkgroep Boekweitlaan flink verbeterd. Verhoogde fiets- en voetgangersoversteekplaatsen werden hiervoor onder meer aangelegd. Het CDA is blij met de aanpassingen die de veiligheid van voetgangers, fietsers en automobilisten in Hoogeveen-Zuid verbeteren.

CDA-raadslid Aaf-Tineke Bisschop vertelt hierover: “Samen met bewoners het traject Lomanlaan, Boekweitlaan, Buizerdlaan veiliger maken was één van onze speerpunten voor de raadsperiode 2022-2026. We merkten namelijk door onze ‘Van Straat naar Raad’-actie dat buurtbewoners zich zorgen maakten of hun kinderen en oudere buren wel veilig konden oversteken op weg naar school of de winkelcentra. In april 2022 hebben we daarom een motie ingediend om de verkeersveiligheid op het traject te verbeteren. Deze motie werd unaniem aangenomen, waarna wij samen met de Bewonerswerkgroep Boekweitlaan voortdurend de vinger aan de pols hebben gehouden. Na anderhalf jaar mag het resultaat er zijn: een veilige Lomanlaan, Boekweitlaan en Buizerdlaan voor buurtbewoners en weggebruikers. Het werk op het gebied van verkeersveiligheid is echter nog niet af: er zijn nog teveel onveilige verkeerspunten in onze gemeente. CDA Hoogeveen blijft daarom samen met inwoners werk maken van verkeersveiligheid.”

Foto: Focus met Passie

 …

Officiële opening van de vernieuwde de Lomanlaan, Boekweitlaan en Buizerdlaan

Hoogeveen-(24-11-2023) Vandaag was de officiële opening van de vernieuwde de Lomanlaan, Boekweitlaan en Buizerdlaan, bij de vijver van het Rafeissenpark in Hoogeveen.
De opening werd gedaan door de wethouder Roelof Bisschop, CDA Raadslid Aafke-Tineke Bisschop en Pauline Otten van de bewonerswerkgroep.
Er is hard gewerkt de afgelopen weken aan de Lomanlaan, de Boekweitlaan en de Buizerdlaan i.v.m. het verbeteren van de verkeersveiligheid, dit door Avitec infra & milieu.

Op zes cruciale oversteken zijn midden geleiders en drempels aangelegd waardoor de weggebruikers, met name de automobilisten hun snelheid moeten verminderen waardoor de algemene verkeersveiligheid wordt vergroot.

Daarbij is wel dat onveiligheid en veiligheid ook heel veel te maken heeft met het gedrag van de mensen ‘Hoe gedraag je in het verkeer en hoe ga je met de medeweggebruiker om’.

Helaas is deze week op donderdagavond het eerste vluchtheuvel paaltje ter hoogte van de Boekweitlaan/Ericalaan in de avond ondersteboven gereden door een automobilist en tevens is doorgereden, de wethouder kreeg vanmiddag het bord wat gesneuveld was aangereikt, door de bewonerswerkgroep.

Voor de opening is weer een nieuw paaltje en bord geïnstalleerd.

Verslag: Paula Bansema, Foto’s: Focus met Passie

CDA in gesprek tijdens het politiek café in de Koffiepot Hoogeveen

Hoogeveen – (21-11-2023) Gisteravond ging CDA in gesprek tijdens het politiek café in de Koffiepot Hoogeveen.
Het was een zeer boeiende avond, te gast waren kandidaten voor de Tweede Kamer Anne Kuik (#10) en Bart Dekken (#38), de avond werd geopend Erik Jan Kreuze.

Het thema was deze avond over veiligheid en coffeeshops in de gemeente Hoogeveen.
Onlangs bracht de Rekenkamer een rapport uit, waaruit is gebleken dat ondermijning in Hoogeveen een groot probleem is, maar nauwelijks aandacht krijgt in het beleid.

CDA Hoogeveen pakte deze gelegenheid om met de belangstellende gisterenavond hierover in gesprek te gaan over deze twee zeer interessante onderwerpen, waar men ook de gelegenheid kreeg om vragen te stellen.
Na afloop kon iedereen nog even gezellig napraten en genieten van een drankje.

Verslag: Paula Bansema, Foto’s: Focus met PassieCDA Hoogeveen organiseert politiek café over veiligheid en coffeeshops  

Hoogeveen-(13-11-2023) CDA Hoogeveen organiseert samen met CDJA Drenthe op maandag 20 november een politiek café over veiligheid en coffeeshops. Onderdeel van veiligheid, ondermijning is in de gemeente Hoogeveen een groot probleem. De Rekenkamer bracht onlangs een verontrustend rapport uit, waaruit bleek dat Hoogeveen een hoog risicoprofiel heeft, maar ondermijning nauwelijks de aandacht krijgt in het beleid. De christendemocraten willen daarom met Hoogeveners in gesprek over veiligheid en coffeeshops tijdens een politiek café met Tweede Kamerkandidaten Anne Kuik (nummer 10) en Bart van Dekken (nummer 38).

CDA-fractievoorzitter a.i. Bert Otten vertelt: “Anne Kuik en Bart van Dekken hebben veel expertise op het gebied van veiligheid. Anne Kuik is momenteel woordvoerder veiligheid in de Tweede Kamer en Bart van Dekken heeft jarenlang bij justitie gewerkt. Het CDA vindt veiligheid dan ook belangrijk. In een fatsoenlijk land voelt iedereen zich namelijk veilig en kun je veilig over straat. Daarom willen wij samen met u het gesprek aangaan hoe we Hoogeveen veiliger kunnen maken en welke gevolgen coffeeshops hebben voor de veiligheid in onze gemeente. U bent van harte uitgenodigd!”

Het politiek café vindt plaats op maandag 20 november in De Koffiepot, Hoofdstraat 81 in Hoogeveen. Inloop is vanaf 19:30. De avond is vrij toegankelijk.…

Gesprek over veiligheid en coffeeshop tijdens politiek café in de Koffiepot

Hoogeveen-(11-11-2023) Onlangs bracht de Rekenkamer een rapport uit, waaruit blijkt dat ondermijning in Hoogeveen een groot probleem is, maar nauwelijks de aandacht krijgt in het beleid. CDA Hoogeveen wil daarom met u in gesprek over veiligheid en coffeeshops op maandag 20 november tijdens ons politiek café in de Koffiepot.

Te gast zijn kandidaten voor de Tweede Kamer Anne Kuik (#10) en Bart van Dekken (#38). Inloop is vanaf 19:30 en de avond is vrij toegankelijk. U bent van harte welkom!…