CBS de Sprong

Veilig Verkeer Nederland actie bij de CBS de Sprong Hoogeveen


Hoogeveen-(11-12-2023) Samen met de vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland, Piet Blauw en Henk slot, Pauline Otten Verkeersouder en OR ouder en 8 kinderen van de leerlingenraad hadden vanochtend een Veilig Verkeer Nederland actie op het nieuwe aangepaste parkeerterrein bij de CBS de Sprong.

Iedereen was goed herkenbaar met veiligheidsjasjes aan en stonden paraat ondanks de regen om de ouders die hun kinderen naar school brachten te belonen met passende cadeautjes voor hun goed gedrag.
Maar ook om ouders aan te spreken wanneer ze niet volgens de veilige regels van het verkeer handelen, niet alleen de ouders, maar ook andere weggebruikers die in het verkeer deelnamen.
Ook werden de fietsers aangesproken die geen licht op hun fiets hadden om bewust te maken wat voor gevaren dit kan veroorzaken voor hun zelf alsook voor anderen in het verkeer.

De leerlingenraad gingen enthousiast en kordaat op pad om even weer de mensen bewust te maken welke gevaren om de hoek kunnen steken in het verkeer bij onverantwoord gedrag.

Aan het einde van de actie kregen de kinderen van de leerlingenraad die vanochtend hard gewerkt hadden nog een leuke tas aangereikt met verrassingen van de vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland.

Uit de laatstgehouden tevredenheidspeiling onder de ouders van het CBS de Sprong kwam als aandachtspunt regelmatig de verkeersveiligheid rondom de school naar voren.
De verkeersouders zijn hier vervolgens hiermee hard aan de slag gegaan, ze bijna klaar met het aanbrengen van diverse wijzigingen in de verkeerssituatie rondom de school. Zoals het aanleggen van een zebrapad, éénrichtingsverkeer op de parkeerplaats kiss and ride strook (niet parkeren zone), biggeruggen die zodanig zijn geplaatst dat niet meer over het voetpad gereden kan worden.
Er zijn twee invalidenparkeerplaatsen gekomen, en rondom de school wat een “Schoolzone” is geworden, dit wordt aangeduid met een paal op de weg.

Verslag: Paula Bansema, Foto’s: Focus met Passie