burgemeester Karel Loohuis

Aanbeveling voor een nieuwe burgemeester voor Hoogeveen

Hoogeveen-(19-12-2023) Na een intensief traject, waarbij inwoners betrokken werden bij het opstellen van de profielschets, is het eindelijk zover. De gemeenteraad van Hoogeveen kiest op 20 december 2023 zijn burgemeester.

Wat is er allemaal gebeurd de afgelopen maanden
Op 5 juli 2023 stelde de gemeenteraad van Hoogeveen de profielschets vast, met input van 734 inwoners en diverse stakeholders.
Op 7 november 2023 werd de vertrouwenscommissie verwacht in het Provinciehuis in Assen om daar te horen dat veertien mensen gesolliciteerd hadden naar het ambt van burgemeester van Hoogeveen.
Tussen 7 november en 5 december 2023 is de vertrouwenscommissie enthousiast aan de slag gegaan. Deze commissie is door de gemeenteraad ingesteld om uit alle kandidaten een voordracht voor te bereiden. Er zijn in twee rondes gesprekken gevoerd met kandidaten, waarbij ook een voorbereidingsopdracht is meegegeven aan de kandidaten en er zijn assessments uitgevoerd. De vertrouwenscommissie heeft de kandidaten tijdens deze twee rondes beoordeeld in het licht van de profielschets.

En nu is het zover: de gemeenteraad van Hoogeveen doet op woensdag 20 december 2023 een aanbeveling voor de benoeming van de nieuwe burgemeester voor Hoogeveen. Dit gebeurt tijdens een extra openbare raadsvergadering die naar verwachting rond 21.00 uur start.

In beslotenheid de aanbeveling bespreken
Zoals bepaald in artikel 61c, lid 3 van de Gemeentewet komt de gemeenteraad die avond al eerder bij elkaar tijdens een besloten raadsvergadering. In deze raadsvergadering brengt de vertrouwenscommissie verslag uit over de sollicitatieprocedure aan de gemeenteraad en legt ze uit hoe ze tot de uiteindelijke nummers 1 en 2 zijn gekomen. Deze vergadering is besloten om de privacy van de kandidaten te waarborgen.

De gemeenteraad beslist, bij meerderheid en via een geheime, schriftelijke stemming wie er aanbevolen wordt als nieuwe burgemeester van de gemeente Hoogeveen. Na afloop van de besloten vergadering wordt de deur van de raadzaal geopend, start de livestream en zal de voorzitter van de vertrouwenscommissie de naam van de nieuwe burgemeester wereldkundig maken.

Twee kandidaten?
Ja, de gemeenteraad doet een tweevoudige aanbeveling. Dat is verplicht, maar ook: geen formaliteit. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) kan er namelijk voor kiezen om de tweede naam op de lijst voor te dragen voor benoeming. Ook kan het zijn dat de nummer 1 zich terugtrekt of dat hem of haar iets overkomt. De tweede naam blijft voorgoed geheim, als de nummer 1 geïnstalleerd wordt in Hoogeveen. Dat is ook de belangrijkste reden voor het feit dat de gemeenteraad in beslotenheid de beide namen op de aanbeveling bespreekt.

Vervolg
Na het besluit over de aanbeveling stuurt de gemeenteraad, via zijn griffier, de aanbeveling aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De minister beslist vervolgens over de voordracht aan Zijne Majesteit de Koning. Naar verwachting zal op 3 april 2024 de nieuwe burgemeester van Hoogeveen worden beëdigd.…

Dirk en Inge Abee vieren hun 60-jarig bruiloft a.s. woensdag


Pesse-(18-12-2023)Namens de gemeente Hoogeveen bracht de burgemeester Karel Loohuis vandaag het echtpaar Dirk en Inge Abee een bezoek om hun te feliciteren met hun 60-jarig huwelijk, en overhandigde het echtpaar een prachtige bos bloemen.

Het echtbaar ontving vanmiddag de burgemeester, a.s. woensdag vieren ze hun 60-jarige bruiloft met familie, kinderen en kleinkinderen en genodigden in het buurthuis de Wenning in Pesse.

Op 13 juli 1958 hebben wij elkaar op een zondagavond ontmoet in de plaats Scheemda. Na een periode van ruim 5 jaar “verkering” zijn wij dan op 20 december 1963 in het huwelijk getreden.
Eerst 6 jaar gewoond in Meeden (Groningen) en in 1969 voor een baan in het onderwijs verhuisd naar Pesse, waar we volledig zijn ingeburgerd.
Na aan veel activiteiten op kerkelijk en maatschappelijk gebied te hebben deelgenomen en in besturen gezeten, doen we het nu wat rustiger aan en genieten van onze rust.
Voor onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind en onze vrienden geven wij een feestje in ons dorpshuis De Wenning.

Foto’s: Focus met Passie

De heer en mevrouw Van Duinen zijn vandaag 60 jaar getrouwd

Hoogeveen-(27-11-2023)Namens de gemeente Hoogeveen bracht de burgemeester Karel Loohuis vanmiddag het echtpaar van Duinen een bezoek om hun te feliciteren met hun 6o-jarig huwelijk.

Tineke (79) en Gerard (85) leerden elkaar kennen op 2 januari 1961 bij kantoormachinehandel Kentie in Den Haag. Beiden waren werkzaam op de administratie, waardoor zij dagelijks contact hadden.
Tineke is geboren in Den Haag en Gerard in Utrecht, maar was in Den Haag blijven hangen na zijn militaire diensttijd bij de Marine.
In maart 1961 gingen zij voor het eerst uit en het klikte direct. Tineke was toen 16 jaar en Gerard 23. Haar vader vond het leeftijdsverschil erg groot en dus moest Gerard op gesprek komen. Vader Wagner vond dat Gerard, maar terug moest naar Utrecht en Tineke een jaar lang niet mocht zien. Zou de verkering standhouden dat hadden zij zijn zegen.
Vele brieven later was het jaar voorbij en in 1963 stapten zij in het huwelijksbootje.

In 1995 kon Gerard vervroegd stoppen met werken en Tineke stopte bij het reclamebureau en het koppel verhuisde naar Hoogeveen.
Zij kregen twee zonen en zijn gezegend met een bonusdochter, een kleinzoon en een kleindochter. De kleinkinderen zijn inmiddels volwassen, maar komen nog graag bij hun bonus opa en oma.
Gerard was het werken zat en zorgde voor het huishouden terwijl Tineke nog 5 jaar als boekhoudster aan de slag ging bij ter Stege betonvormen.
Om thuis te raken werden zij lid van diverse verenigingen, waar ook het nodige vrijwilligerswerk werd gedaan.
Bij TC de Peddelaars regelden zij negen jaar de inschrijving voor de toertochten op woensdagmiddag. De tochten fietsten zij ook zelf waardoor de omgeving van Hoogeveen bekend terrein werd.

Tineke was tien jaar lang secretaris bij de Historische Kring Hoogeveen en samen met Gerard hielpen zij met het inpakken van de Veenmol.
Gerard ging tennissen bij RC de Weide en was daar vijftien jaar lang ledenadministrateur. Hij is dan ook lid van verdienste geworden en helpt met een grote groep andere vrijwilligers bij het onderhoud van het tennispark.
Ook hebben zij jarenlang gebridged bij de bridgeclub Hoogeveen.
Gerard is regelmatig te vinden op zijn moestuin bij Ons Domein waardoor hij en zijn vrouw heel veel biologisch geteelde groente eten. Bovendien geeft hem dat de broodnodige lichaamsbeweging.
Zij wonen nog zelfstandig in hun fraaie appartement en doen alles nog zonder hulp.

Foto: Paula Bansema…

Arend zomer en Engelien Zomer-Akkerman vieren hun 65-jarig huwelijk

Hoogeveen-(27-11-2023)Namens de gemeente Hoogeveen bracht de burgemeester Karel Loohuis vanochtend het echtpaar Zomer een bezoek om hun te feliciteren met hun 65-jarig huwelijk.

Op 26 november 2023 waren Arend Zomer en Engelien Zomer-Akkerman 65 jaar getrouwd. Zij hebben dit met hun 4 kinderen, 10 kleinkinderen en 15 achterkleinkinderen gevierd in De Westerbergen te Echten.
Ze leerden elkaar kennen op de zuivelfabriek waar ze allebei werkten. Arend op het laboratorium en Engelien op de administratie. Engelien ging daarna werken bij de gemeente Hoogeveen.|

Ze verhuisden naar Leersum, maar keerden terug naar Hoogeveen waar ze samen ‘Zomer Zelfbediening’ aan de Hoofdstraat runden en later een noodwinkel in Krakeel. De winkel werd verkocht en Arend ging in loondienst werken bij De Boer Supermarkten totdat hij met de VUT ging.
Beiden deden ze veel vrijwilligerswerk voor de kerk, politiek en voetbal. Arend hield van tuinieren en is op zijn hoge leeftijd (89) nog steeds actief bij HZVV. Engelien hield van lezen en handwerken en samen hebben ze veel reizen gemaakt, gekampeerd en fietstochten gereden.
Hun eigen woning is sinds juni dit jaar ingeruild voor een appartement in De Kemperhof waar ze met veel plezier wonen.…

Mevr H. Tolman-Schut viert vandaag haar 102de verjaardag


Hoogeveen-(25-11-2023) Vandaag viert mevr H. Tolman-Schut haar 102de verjaardag, burgemeester Karel Loohuis kwam langs om haar te feliciteren namens de gemeente Hoogeveen.
Even gezellig onder een kopje koffie en een gebakje werden mooie herinneringen uit het verleden opgehaald.

Hillechien Tolan-Schut is 102 jaar gelden op 25 november geboren in Buinen, ze is opgegroeid in een gezin van 4 broers en 1 zus.
Al op jeugdige leeftijd ging ze naar een sanatorium in Wijk aan Zee om aan te sterken.
Vanuit daar is ze in de kost gegaan in de Beemster, hier leerde ze haar echtgenoot Cornelis Tolman kennen, ze kregen 3 dochters en 1 zoon.

Na een hard en zwaar leven in de tuinderij zijn ze verhuisd naar Purmerend, maar omdat Drenthe bleef trekken verhuisden ze naar Hoogeveen.
De laatste jaren woont ze in het Olden Kinholt, waar ze het erg naar haar zin heeft en dankbaar is voor de goede zorg die ze daar krijgt.

Foto: Focus met Passie

Als ik 100 word, komt burgemeester Loohuis bij mij op de koffie

Ruinen-(25-11-2023) Vandaag viert mevrouw Pastoor-Vos haar 100ste verjaardag, burgemeester Karel Loohuis kwam langs om haar te feliciteren namens de gemeente Hoogeveen.

Op de gang werd de burgemeester al ontvangen, en de burgemeester had zelfs een klein presentje voor haar mee gebracht.
Gezellig met de familie in het Nije Punt werd er feest gevierd en samen met de burgemeester en familie werd ze hartelijk toegezongen.
Mevr Pastoor-Vos genoot ontzettend van de komst van de burgemeester en zei “wat is de burgemeester toch een mooie man”.

Mevrouw Pastoor-Vos woonde haar hele leven in de gemeente Hoogeveen, maar verhuisde toen ze zorg nodig had twee jaar geleden naar Ruinen.

Ze had al tegen kleindochter Amé, die een fantastisch feest voor oma organiseerde, gezegd: ‘als ik 100 word, komt burgemeester Loohuis bij mij op de koffie’.

Tot haar blije verrassing maakte burgemeester Loohuis een uitstapje naar buurgemeente De Wolden om haar in het Nije Punt te feliciteren met haar 100e verjaardag.

De 100-jarige groeide op met tweelingbroer Jan en zusje Coba in Hollandscheveld. Al jong werkte ze in de huishouding bij de meester van de lagere school in het dorp.

Ze ontmoette Klaas, de twee geliefden trouwden en ze bleven zestig jaar in Hollandscheveld wonen, voordat ze naar Hoogeveen verhuisden.

Het gezin kreeg twee dochters, meerdere kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Foto’s: Paula Bansema …

Installatie raadsleden Jan de Goede en Klaas Kroezen en afscheid van raadslid Saskia Manusama

Hoogeveen-(02-11-2023) Vanavond tijdens de gemeenteraadsvergadering wat live te volgen was via Hoogeveen.raadsinformatie.nl werd er tijdens de vergadering afscheid genomen van het raadslid Saskia Manusama.

Saskia gaf een prachtige inspirerende speech, alvorens de burgemeester Karel Loohuis lovende woorden sprak en haar bedankte.
Daarna volgde de installatie met een korte ceremonie van Jan de Goede als raadslid voor de PvdA en Klaas Kroezen als raadslid voor het CDA.

Verslag en foto’s: Paula Bansema

Mevr. H.M. van Eck-van Kooten is vandaag 100 jaar geworden

Mannie van Eck is op 20 oktober 1923 in Apeldoorn geboren en groeide op in een gezin met 5 kinderen. Na de lagere school ging ze als 14-jarige werken in een wasserij voor 3 gulden per week en op haar 21e was dat 11 gulden per week. Ze heeft een leuke jeugd gehad, haar ouders waren niet heel streng en thuis was het altijd gezellig. Vaak speelden ze het spelletje ‘Mens Erger Je Niet’.

Op haar 19e kreeg ze een vriendje, Karst van Eck, maar die woonde wel in Hoogeveen. Op haar 21ste verhuisde ze naar Hoogeveen en ook daar werkte ze in een gezin. Mannie en Karst trouwden op 11 mei 1946 en gingen wonen aan de Alteveerstraat. Hun trouwfeestje vierden ze in het huis van de buurman, omdat hun eigen huisje te klein was. In 1994 zijn ze naar het Haagje verhuisd en vanaf 2004 woonden ze samen in het Jannes v.d. Sledenhuis. Samen kregen ze 2 kinderen zoon Jan en dochter Ali. Inmiddels zijn er 4 kleinkinderen en 12 achterkleinkinderen variërend in leeftijd van 10 tot 20 jaar. Vanaf haar 30ste werkte ze onder andere bij het TT-circuit, Aardenburg, Hamo en de Wehkamp.

Vakanties bestonden uit dagjes weg of een paar dagen naar Limburg in een gehuurde auto. Ook nu is ze nog vaak op pad want Jan en Ali nemen haar overal mee naar toe. Karst is overleden in 2006, dat was een verdrietige periode. In 2011 is Mannie naar het nieuwe Jannes van der Sledenhuis aan de Vecht verhuisd. Mannie is graag onder de mensen en vindt het dan ook fijn om met de andere bewoners activiteiten te doen zoals knutselen, bloemschikken, handwerken etc. En nog steeds geniet ze van een spelletje bingo of is ze achter de sjoelbak te vinden.
Foto’s: Paula Bansema