bijstandsuitkering

Participatiewet versus tegenprestatie

Hoogeveen-(25-04-2024)Het is volstrekt normaal als je opgroeit dat je ouders je eten geven en kleden en daarvoor doe je als kind kleine klusjes zoals bv. je eigen slaapkamer opruimen, de beesten voeren en goed je best doen op school. Hoe gek is het, dat als je volwassen bent maar om de een of andere reden bijstandsuitkering krijgt, je niks hiervoor terug hoeft te doen. Gemeentebelangen stelt daarom voor, samen met de VVD, dat vanuit de gemeente initiatieven worden genomen dat bijstandsgerechtigden iets terugdoen voor de gemeente/samenleving, mogelijk o.l.v STARK. GB en VVD noemen bijvoorbeeld het uitvoeren van klein natuuronderhoud, het opknappen van speelplekken in de wijk, vrijwilligerswerk of mantelzorg. Het wordt altijd een win-win situatie.

Natuurlijk moet wel gekeken worden naar de persoonlijke situatie, zoals bv. alleenstaande moeders met hele jonge kinderen of inwoners die al acteren met mantelzorg. Hiervoor zou een uitzondering gemaakt kunnen worden. Maar degenen die eerdergenoemde soort werkzaamheden doen, leren weer om te leven met een agenda waarin ‘verplichtingen’ staan, ze krijgen contacten met andere mensen en het belangrijkste: ze worden gewaardeerd voor het gedane werk wat ze doen voor hun uitkering. Een bijkomend voordeel kan zijn, dat het kan leiden naar regulier werk. GB en VVD verzoeken daarom het college van B&W een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden.…