Bentinckspark

Vanaf 28 mei gonst het in het Bentinckspark van de sport

Foto: Pixabay

Hoogeveen-(23-04-2024)De jaarlijkse sportweek voor de basisscholen uit gemeente Hoogeveen staat weer voor de deur. Van 27 tot 31 mei organiseert Vakgroep Bewegingsonderwijs Stichting Bijeen in samenwerking met Sportief Hoogeveen weer een fantastische sportweek voor alle basisscholen in de gemeente. Studenten van het Roelof van Echten College en het Alfa-college begeleiden de kinderen bij het sporten.

1200 leerlingen van groep 7 en 8 sporten op dinsdag, donderdag en vrijdag. Voor hen staat een Frisbeetoernooi en een Sportcarrousel met 6 verschillende onderdelen op de HZVV-velden op het programma.

De 1000 leerlingen van de groepen 5 en 6 zijn op woensdagochtend aan zet. Op de voetbalvelden van HZVV en VV Hoogeveen worden diverse sporten aangeboden.

De sportdagen starten elke dag rond 09.00 uur. Iedereen is van harte welkom om een kijkje te nemen en de spelers aan te moedigen.…

RvEC werkt samen met leerlingen aan veiligheid

Hoogeveen-(01-04-2024)Een brand in de keuken, een struikelpartij of een ongelukje in de sportzaal… op een school kunnen allerlei ongevallen plaatsvinden. Om daar zo goed mogelijk op voorbereid te zijn, organiseert het RvEC regelmatig oefeningen. Dinsdag vonden enkele geslaagde ontruimingsoefeningen plaats. Leerlingen leverden daarin een belangrijke bijdrage.

“Attentie, u dient het gebouw te verlaten via de daarvoor aangegeven nooduitgangen”, klonk het bij de start van de BHV-oefening op locatie Bentinckspark van het RvEC. In de school werden diverse incidenten in scène gezet. Zo oefenden de bedrijfshulpverleners wat zij moeten doen bij een ongeval tijdens een ontruiming, een brand en hoe ze achtergebleven gasten (die zelf onbekend zijn in het schoolgebouw) veilig kunnen begeleiden naar de verzamelplaats.

Op zoek naar leerlingen
Arbocoördinator Françie Sprakel vertelt: “Op het RvEC hechten we veel waarde aan veiligheid. Iedereen draagt daaraan zijn steentje bij. Daarom betrekken we docenten, leerlingen, ouders, hulpverleners (zoals politie en brandweer) en anderen actief bij onze veiligheidstrainingen en –oefeningen.” Danique Helder (4 havoleerling op locatie Bentinckspark) en haar tweelingbroer Jari (4 vmbo-leerling op locatie Voltastraat) droegen ook een steentje bij aan de ontruimingsoefening. “Het idee was dat de docent de leerlingen telt op de verzamelplaats en erachter komt dat twee leerlingen missen. De docent moet dan terug de school in om de ontbrekende leerlingen te zoeken. Dat waren wij dus”, zegt Danique. Volgens Jari is het belangrijk dat leerlingen meedenken over veiligheid op school: “Bij zo’n ontruiming gedragen leerlingen zich denk ik iets koppiger dan medewerkers en zien ze het nut er misschien niet van in. Dan vinden leerlingen het misschien leuk om zich te verstoppen, zodat ze niet naar buiten hoeven. Ik vond het leuk om samen met Danique mee te werken aan de ontruimingsoefening. Vorig jaar volgde ik het vak EHBO op school en wie weet wil ik daar in de toekomst nog wel iets mee doen.”

Veiligheid: voor en door iedereen
Ook Françie Sprakel blikt tevreden terug op de BHV-oefening. “Het is belangrijk dat we goed kunnen samenwerken in geval van een noodsituatie. De bedrijfshulpverleners komen bij incidenten meteen in actie om iedereen veilig naar buiten te brengen. Ook tijdens zo’n oefening. Die gezamenlijke aanpak met medewerkers, leerlingen, hulpverleners en anderen is waardevol en leerzaam. Veiligheid voor en door iedereen, dat is ons streven.”

Invulling Bentinckspark Noord

Hoogeveen-(09-02-2024) 8 februari jl. was er een inloop-bijeenkomst waarbij gevraagd is naar de ideeën van inwoners van onze gemeente over de mogelijke invulling van dit stukje grond naast de al aanwezige sportvoorzieningen in dit gebied. De gemeente liet zelf ook enkele potentiële scenario’s zien, aan de wand opgehangen. Zo werd genoemd: skeelerbaan, zwembad/ijsbaan, school met beperkt aantal woningen. Het gaf een levendige discussie. Jacob van der Heide van Gemeentebelangen was erbij: “Wij willen dat inwoners direct worden betrokken bij de planvorming en zo ook hun invloed hierop kunnen uitoefenen. Daarom luisteren wij vooral en bespreken dit binnen onze fractie en binnen de gemeenteraad. We houden rekening met de wensen van onze inwoners”. Ook de opmerkingen die gehoord zijn, zoals van een aanwezige: “Mooi al die plannen om te verbeteren, maar doe ook iets tegen het vandalisme op het sportpark. Met regelmaat worden de kunstgrasvelden vernield o.a. door brandstichting”. Van der Heide zal hierover vragen stellen aan het college. …

RvEC-leerlingen brengen stem uit tijdens Scholierenverkiezingen 

Hoogeveen-(22-11-2023) Meer dan driehonderd scholen doen mee aan de zogenaamde Scholierenverkiezingen. Ook op het Roelof van Echten College zijn maandag 20 en dinsdag 21 november veel stemmen uitgebracht op politieke partijen die woensdag 22 november meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen. “De stemmen tellen niet echt mee, maar het is een leuke manier om jongeren te laten ervaren hoe het is om te stemmen”, zegt docent Peter de Jong.

Alle leerlingen uit de derde t/m zesde klassen van RvEC-locatie Bentinckspark mochten hun stem uitbrengen. “Jongeren leren het meeste over verkiezingen door zelf te ervaren hoe verkiezingen werken. Daarom lijken de Scholierenverkiezingen op echte verkiezingen. Deze Scholierenverkiezingen verlagen de drempel om bij échte verkiezingen ook daadwerkelijk te gaan stemmen”, zegt Peter. De bibliotheek van locatie Bentinckspark was omgetoverd tot stemlokaal. “Het stemlokaal werd gerund door leerlingen. In hun rol als stembureaumedewerkers zorgen zij ervoor dat de verkiezingen op correcte wijze verlopen. De stembiljetten werden verzameld in een stembus en het stemmen kon in een heus stemhokje van de gemeente Hoogeveen. Net echt dus!”

Gastlessen van gemeenteraad Hoogeveen
De eerste- en tweedejaars leerlingen van locatie Bentinckspark brachten geen stem uit, maar hebben wel veel geleerd over de verkiezingen en politiek. “In bijna alle eerste en tweede klassen zijn raadsleden van de gemeente Hoogeveen op bezoek geweest”, vervolgt Peter. “In deze lessen luisterden de leerlingen aandachtig naar wat de raadsleden te vertellen hadden over de landelijke en plaatselijke politiek. Allereerst hebben ze aan de hand van stellingen gekeken wat de voorkennis en interesse van de leerlingen is over de politiek. Daarna kregen ze uitleg over stemmen, de Tweede Kamer, gemeenteraad, burgemeester en wethouders. Tenslotte mochten de leerlingen hun ideeën over de ontwikkeling van het zwembad in Hoogeveen delen met de raadsleden. Zij nemen dit mee als input in de raadsvergaderingen.”

Aandacht voor toekomst en omgeving binnen én buiten Bentinckspark


Hoogeveen-(20-11-2023) Op donderdag 16 november vonden er veel mooie dingen plaats binnen én buiten schoollocatie Bentinckspark van het Roelof van Echten College (RvEC). Terwijl het schoolgebouw gevuld was met 4havo- en 5vwo-leerlingen van vijf VO-scholen, liepen de leerlingen uit klas 1 t/m 3 (havo en vwo) en leerlingen uit 4vwo een dag mee met iemand uit hun omgeving. De leerlingen uit 5havo en 6vwo waren actief in maatschappelijke dienstverlening, samen met Stichting Present. Een waardevolle dag!

Op locatie Bentinckspark vond een studiemarkt plaats, waar leerlingen uit 4havo en 5vwo van vijf verschillende VO-scholen uit de regio meer te weten kwamen over mogelijke vervolgopleidingen en beroepen. Bij de verschillende ‘marktkramen’ werd veel interessante informatie opgehaald.

Kennismaken met beroepen
Ook voor alle leerlingen uit de klassen 1 t/m 3 (havo en vwo) en 4vwo stond een kennismaking met misschien wel een toekomstig beroep op het programma. “De leerlingen hebben een dag(deel) meegelopen met iemand uit hun omgeving”, legt decaan en docente Marieke de Jonge uit. “In deze activiteit kwamen burgerschap en loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) mooi samen. Op een heel laagdrempelige manier konden leerlingen kennismaken met een beroep of opleiding. De leerlingen uit klas 1 en 2 namen vooral een kijkje op het werk van een ouder of ander familielid. De derdejaars en vierdejaars leerlingen konden ook verderop in hun netwerk kijken of een onderwijsinstelling bezoeken. Deze week blikken de leerlingen met hun mentor terug op de meeloop dag: wat hebben de leerlingen gedaan? Wat was leuk en wat was minder leuk? En ook belangrijk: wat hebben ze door deze activiteit (over zichzelf) geleerd?”

Maatschappelijke bijdrage
De leerlingen uit 5havo en 6vwo gingen ook op pad. “Zij hebben een maatschappelijke bijdrage geleverd in samenwerking met Stichting Present”, zegt docente Annebeth Zilverberg. Het RvEC en Stichting Present hebben een samenwerkingsovereenkomst en zetten zich samen in voor een ander en voor de maatschappij. “In groepjes zijn de leerlingen aan het werk geweest bij achttien verschillende activiteiten. Een groep leerlingen heeft in een verzorgingshuis geholpen bij een schildermiddag en een groep jongens deed mee met een speciale ‘mannenclub’ in datzelfde verzorgingstehuis in Hollandscheveld. Andere leerlingen hebben het Beweegpad Westersluis schoongemaakt en er was een opruimactie in de Zeeheldenbuurt.” Een leerling uit 6vwo zei na afloop: “Een jongen uit 5havo liep gearmd met een vrouw over de markt. Deze vrouw vroeg hem zijn adres: als hij slaagt, wil ze hem een kaartje sturen.” Kortom, een heel gezellige en waardevolle dag!

 …