AREA

VVD Brengt Bezoek aan AREA: Samenwerking en Duurzaamheid Centraal

Hoogeveen-(21 mei 2024) De fracties van de VVD Hoogeveen, Emmen en Coevorden hebben onlangs een constructief bezoek gebracht aan AREA, de organisatie die een cruciale rol speelt in het beheer van afval, reiniging van het openbaar gebied, gladheidsbestrijding en de verduurzaming van deze gemeenten. Dit bezoek onderstreept het belang van samenwerking tussen AREA en de drie gemeenten, die tegelijkertijd aandeelhouder zijn.

Tijdens de bijeenkomst werd besproken hoe AREA als belangrijke partner bijdraagt aan het fysieke domein van onze gemeentes. AREA vervult niet alleen een essentiële rol in het beheer van afval, maar ook in het bevorderen van duurzaamheid binnen Hoogeveen, Emmen en Coevorden. De VVD heeft benadrukt hoe belangrijk het is om de samenwerking met AREA te versterken en efficiënter te maken.

Een van de centrale thema’s tijdens het gesprek was de mogelijkheid om beleid en werkwijzen tussen de drie gemeentes beter op elkaar af te stemmen en synergievoordelen te behalen. Momenteel zijn er verschillen in het afvalbeleid van Hoogeveen, Emmen en Coevorden. Door het beleid meer gelijk te trekken, kan AREA effectiever werken, wat uiteindelijk alle inwoners ten goede komt. Dit kan ook leiden tot kostenbesparingen en een betere dienstverlening.

Daarnaast werd er besproken hoe de gemeentes van elkaar kunnen leren door bijvoorbeeld data te vergelijken waarover AREA beschikt. Welke gemeente blinkt uit in bepaalde aspecten van afvalbeheer en duurzaamheid? Deze inzichten kunnen waardevol zijn om de gemeentes individueel en collectief te verbeteren.

Roy Strijker van de VVD Hoogeveen: “We zijn tevreden over de open – en transparante dialoog met AREA en kijk uit naar de verdere samenwerking”. Het bezoek heeft duidelijk gemaakt dat er nog veel kansen liggen om de synergie tussen AREA en de gemeentes te optimaliseren en gezamenlijk de doelen op het gebied van duurzaamheid en efficiëntie te bereiken.…