Amnesty Hoogeveen

Amnesty Hoogeveen voert actie op Bevrijdingsdag


Hoogeveen- (29-04-2024)Op de dag dat we in Nederland onze vrijheid vieren, vraagt Amnesty International aandacht voor anti-oorlogsactivisten in Rusland. Zij zijn allesbehalve vrij om hun bezwaren tegen de oorlog in Oekraïne te uiten. Amnesty Hoogeveen voert daarom actie middels een petitie aan de Russische autoriteiten. De werkgroep is op zondag 5 mei van 14.00-20.00 uur te vinden bij ‘Vrij in het Park’ in het Steenbergerpark.

In Rusland zijn sinds de start van de oorlog in Oekraïne meer dan 20.000 mensen gearresteerd of vervolgd omdat zij kritiek uitten. Een onschuldige actie, zoals een anekdote op sociale media of het weggooien van een promotie-flyer van het leger, wordt gezien als een misdaad. Anti-oorlogsactivisten lopen groot gevaar op jarenlange celstraffen. Dit optreden van de Russische overheid vindt haar grondslag in repressieve wetten die onder andere voorkomen dat mensen vrij hun mening kunnen uiten.

Door een handtekening te zetten, kunnen bezoekers van ‘Vrij in het Park’ hun stem laten horen tegen deze schending van mensenrechten en de onderdrukking in Rusland. Amnesty roept met de petitie de Russische autoriteiten op om de repressieve wetten in te trekken. Ook wordt erop aangedrongen om iedereen die vastzit voor het vreedzaam uiten van hun mening onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten.

Opbrengst collecte
In de derde week van maart vond de jaarlijkse collecte van Amnesty International plaats. In Hoogeveen hebben zo’n zestig collectanten in totaal €3765,15 weten te verzamelen. Dit is zo’n €100 meer dan vorig jaar. Amnesty Hoogeveen dankt haar collectanten hartelijk voor hun inzet.
Ongeveer 75% van de donaties bestond uit contant geld. De overige 25% werd gedoneerd via de QR-code op de bus of middels online collectebussen. De werkgroep mag een kwart van het opgehaalde geld gebruiken in de eigen gemeente, voor het financieren van acties en activiteiten. De rest van het geld zal Amnesty International gebruiken voor onderzoek naar mensenrechtenschendingen wereldwijd en voor het op touw zetten van acties.

Amnesty Hoogeveen is altijd op zoek naar mensen die willen helpen als collectant. In overleg met het wijkhoofd kunt u afspreken waar u collecteert. Door heel Hoogeveen en omstreken kan de werkgroep collectanten gebruiken. Elk uurtje is al mooi meegenomen. Interesse? Voor meer informatie of aanmelding hiervan kunt u contact opnemen met Hilde Kerssies, tel. 0528-277345 of hildekerssies@gmail.com

Vrouwenfeest 20 april in de Weideblik


Hoogeveen-(17-04-2023) Op zaterdag 20 april a.s. wordt voor de derde keer een Vrouwenfeest gehouden.
De werkgroep, bestaande uit Hoogeveense vrouwen die zich hiervoor vrijwillig inzetten, heeft weer voor een leuk programma gezorgd.
Zo is er een verloting, een workshop linedance en natuurlijk is er veel ruimte voor ontmoeting en vrij dansen.

De toegang is gratis, elke vrouw krijgt een drankje aangeboden en er zijn lekkere hapjes.
Dankzij sponsoring van De Smederijen van Hoogeveen, Soroptimistclub De Reestlanden en Amnesty Hoogeveen kunnen alle vrouwen (16 jaar en ouder) uit Hoogeveen en omgeving genieten van een gezellige avond uit.

Iedereen is op zaterdag 20 april 2024 van harte welkom in de Weideblik, de Ploeger 10 in Hoogeveen. Het feest begint om 19.00 uur en duurt tot ongeveer 23.00 uur.…

Wordt u ook collectant voor Amnesty International


Hoogeveen-(19-02-2024) Binnenkort gaat de collecte van Amnesty International weer van start. In de week van 10 tot en met 16 maart 2024 gaan in heel het land collectanten langs de deuren, ook in Hoogeveen. In lang niet alle straten wordt echter gelopen. Daarom is de werkgroep Hoogeveen op zoek naar mensen die willen helpen met collecteren.

Waarom collecteren?
Amnesty International is een onpartijdige en onafhankelijke organisatie. Amnesty neemt daarom geen geld aan van de overheid of van politieke en religieuze groeperingen. Op die manier kan de onafhankelijkheid gewaarborgd worden. Vandaar dat de collecte en de collectanten belangrijk zijn voor Amnesty; het omvat een onmisbare bron van inkomsten.
Het opgehaalde geld gebruikt de organisatie voor het doen van onderzoek naar schendingen van mensenrechten wereldwijd. Daarnaast wordt het geld gebruikt voor het voeren van acties, zoals de jaarlijkse schrijfactie Write for Rights in december. Hierbij worden brieven geschreven voor mensen die door hun regering onschuldig in de gevangenis zijn gezet. Het gaat vaak om mensen die hun mening geven, terwijl het recht op vrije meningsuiting een mensenrecht is en dus voor eenieder geldt. De schrijfactie heeft ieder jaar weer resultaat: onschuldige mensen komen vrij of krijgen een betere behandeling in de gevangenis.

Alle beetjes helpen
In de gemeente Hoogeveen zullen zo’n zestig collectanten meelopen. Daarentegen kunnen bijna alle wijken en buitendorpen nog wel extra collectanten gebruiken. In overleg kunt u zelf bepalen hoeveel straten en hoelang u wilt lopen; elk uurtje draagt bij! Of u in de middag of in de avond loopt, alle beetjes helpen. Voor aanmelden of meer informatie kunt u contact opnemen met Hilde Kerssies (tel. 0528-277345 of hildekerssies@gmail.com).…

Write for Rights in de Bibliotheek Hoogeveen


Hoogeveen-(10-12-2023) Gisteren om 13.00 werd de Write for Rights gestart in de Bibliotheek georganiseerd door de werkgroep Amnesty Hoogeveen.

Burgemeester Karel Loohuis opende deze middag dit samen met de nieuwe bibliotheek directeur Roy de Witte.
In de speeches werd het belang aangehaald voor de Write for Rights wat rond deze tijd aandacht aan wordt besteed.
Om op deze manier aandacht voor mensen te hebben om voor niet individuele mensen iets te kunnen betekenen in deze wereld.
We moeten blijven streven naar een betere wereld en dat dit soort verklaringen blijven bestaan en niet in de prullenbak belanden, volgens de burgemeester.

Directeur Roy de Witte hete iedereen welkom in de bibliotheek die samen met het topteam van de bibliotheek dagelijks mensen mogen ontvangen en voor ze klaar staan.
Mensen die gelijk kunnen zijn, en kwetsbaar kunnen zijn is volgens Roy de Witte de kern van de Universele Verklaring.

In december organiseert Amnesty Hoogeveen weer de schrijfactie Write for Rights, die dit jaar staat in het teken van het 75-jarig bestaan van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Tijdens Write for Rights kan eenieder brieven schrijven naar de autoriteiten van een land waar mensenrechten worden geschonden. Als er vele postzakken met brieven tegelijk binnenkomen, oefent dit druk uit om de situatie te verbeteren. Regelmatig gebeurt dit ook.
Ieder jaar wordt er voor tien mensen geschreven. Om hen een hart onder de riem te steken kan ook een kaartje worden gestuurd aan hen of hun familie.

Steeds meer scholen in Hoogeveen wijden jaarlijks rond 10 december lessen aan Write for Rights. Zo doen dit jaar de Groene Driekhoek van RSG Wolfsbos, de Windroos (vso) van RENN4, het Praktijkonderwijs van het RVEC en het Alfa-college (mbo) mee met de schrijfactie.

Verslag: Paula Bansema, Foto’s:  Focus met Passie


 …

Mensenrechtenvlag wordt gehesen bij het gemeentehuis Hoogeveen


Hoogeveen-(10-12-2023) Gisterenmiddag werd de mensenrechtenvlag gehesen, deze vlag staat symbool voor de gelijkwaardigheid van ieder mens op deze aarde.
Aya Wolting, de voorzitter van de werkgroep Amnesty Hoogeveen nam het woord, burgemeester Karel Loohuis hees de vlag samen met Marika Hemmen Groen.
In het kader van het 75-jarig bestaan van de Universele Verklaring van de rechten van de Mens vond deze ceremonie gisterenmiddag plaats.

De mensenrechten beschermen ons tegen willekeur en machtsmisbruik, ze bepalen dat er niet mogen worden gediscrimineerd zomaar gearresteerd, gemarteld of monddood worden gemaakt.
De mensenrechten bewapenen de mens tegen onderdrukking, uitbuiting, discriminatie, tegen straffeloosheid. Zouden er geen mensenrechten bestaan dan zouden we ons er ook niet op kunnen beroepen.

Verslag: Paula Bansema, Foto’s Focus met Passie