a28

Fietsbrug over de A28 nog niet klaar

Hoogeveen-(14-11-2023) Gelijktijdig met het realiseren van een minder scherpe boog (bocht) van het spoor bij Hoogeveen zou ook een fietsbrug over de A28 gerealiseerd worden, waar Gemeentebelangen Hoogeveen ook voor gepleit heeft, evenals geluidswerende maatregelen voor de bewoners van het Lage en Hoge Holt. Inmiddels is de spoorboog nagenoeg klaar, echter van de fietsbrug nog geen spoor. Daarom attendeert GB nogmaals deze plannen concreet te gaan uitvoeren. De aanpassing van het spoor is gereed en afschermingshekken zijn geplaatst maar wanneer wordt het fietspad met de fietsbrug geplaatst vragen wij ons af als GB en hebben hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Het fietspad betekent een enorme verbetering van alle inwoners in Hoogeveen West (De Weide, Schoonvelde, Steenbergen, Erflanden) die per fiets naar het station of achterliggend gebied gaan en vice versa.

GB Hoogeveen roept het college op een concreet tijdschema af te geven wanneer de fietsbrug en geluidsscherm gerealiseerd worden.