A.L.I. Inclusiecafé

Inclusiecafé A.L.I. bij Stichting Salawaku

Hoogeveen-(18-04-2024) Op uitnodiging van de A.L.I. (Algemene Lokale Inclusieagenda) Was er gisterenmiddag een bijeenkomst bij Stichting Salawaku.

Het inclusiecafé werd georganiseerd met Stichting Salawaku, A.L.I. en de gemeente Hoogeveen.
A.L.I. zet zich in voor toegankelijkheid, inclusie en diversiteit in de gemeente Hoogeveen.

Wethouder Mark Tuit opende deze middag met een korte toespraak.

In zijn toespraak benadrukte hij artikel 1 van de grondwet waarin staat dat discriminatie op basis van godsdienst, levensovertuiging, Politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid op welke front dan ook niet is toegestaan.
Als college van Hoogeveen staan ze voor alle inwoners van Hoogeveen en voor artikel 1.
Juist in deze tijd is het belangrijk om je hiervoor uit te spreken en de plicht te voelen om dit samen te doen, aldus Mark Tuit

Tijdens deze bijeenkomst werden verschillende thema’s besproken waar de deelnemers aan tafel over konden praten:

Eén tegen eenzaamheid
Duurzaamheid en energie
Gezondheid en Welzijn
Wat is er goed geregeld in Hoogeveen

Door deze gesprekken tijdens het Inclusiecafé ontstaan er verhalen waar ook een gezicht bij is, en worden ervaringen gedeeld over eventuele knelpunten, en wat er juist goed gaat in de samenleving.

Het was een zeer interessante middag waarin verbinding, openheid, en saamhorigheid centraal stonden.
Dit door elkaar een luisterend oor te geven aan de thema’s die hieraan verbonden waren.

Ter afsluiting van deze middag kon iedereen nog even genieten van een hapje en een drankje.

Verslag en foto’s: Paula Bansema