Succesvolle boekpresentatie ‘De Levende God volgens het Johannesevangelie’


ELIM – Vandaag (12-10-2023) was de boekpresentatie van het boek ‘De Levende God volgens het Johannesevangelie’ geschreven door dr. Lieuwe van Kampen, bijbelwetenschapper te Elim. De presentatie vond plaats in de PKN Kerk aan de Perenbomenweg 29 te Elim. Van Kampen vertelde de aanwezigen hoe dit boek tot stand is gekomen en wie de persoon van Jezus volgens de evangelist Johannes ten diepste is.
Er waren een leuk aantal belangstellenden aanwezig bij deze presentatie waaronder de schoonouders van de auteur. Na de presentatie in de Kerk gaf Dr. Lieuwe van Kampen een lezing over zijn boek. Het boek is te bestellen bij Boekhandel Heijink, Markt 23 7772 AE, Hardenberg. Telefoon: 0523 – 26 13 92.
Dr. Lieuwe van Kampen is nieuwtestamenticus, exegeet, bijbelvertaler en docent. Hij werkte aan de Universiteit Utrecht als docent en onderzoeker. Daarna was hij wetenschappelijk vertaalcoördinator en bijbelvertaler bij het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) te Haarlem voor o.a. de Nieuwe Bijbelvertaling en de Groot Nieuws Bijbel. Verder werkte hij als godsdienstdocent aan een vmbo-school en als eindredacteur aan de herziening van Het Boek (IBS).
Verslag en video Peter Aalders, Foto’s: Paula Bansema