Sekte in Hoogeveen veroorzaakt veel leed 

Hoogeveen -(19-02-2024)Er is binnen Hoogeveen een sekte actief met een (schijn)vorm van een geloofsgemeenschap (centrum) die zich al jaren verplaatsen, onder andere tenaamstellingen, opererend op verschillende plekken binnen de gemeente Hoogeveen, maar nu ook buiten Hoogeveen proberen voet aan de grond te krijgen.

Een beweging die een spoor van schade achterlaat, zoals financiële schade op verschillende manieren, maar vooral emotionele schade, een beweging die moeilijk gestopt kan worden, omdat in Nederland de wet daarop niet is ingericht, wat in onze buurlanden wel het geval is. 

Nu manifesteert deze groep zich ook in de gemeente Midden-Drenthe en wilde daar een restaurant openen in Spier onder de naam JC-restaurant en zalencentrum. 

De officiële opening zou plaatsvinden op 14 februari, maar dat is dus niet doorgegaan. Deze beweging heeft de vergunningen niet op orde en er loopt nog een aantal onderzoeken naar de handel en wandel van de achtergrond figuren, die zich graag in de anonimiteit of achter een stichting of bedrijf verschuilen die hun ware identiteit verhult. Ze verhullen zich achter een rookgordijn.   

Volgens de woordvoerder van het JC-restaurant en zalencentrum was de vergunning keurig aangevraagd en lag er een toezegging dat de burgemeester Jan Zwiers de opening zou gaan verrichten. Echter, volgens de woordvoerder van de gemeente Midden-Drenthe waren de vergunningen niet rond en mocht het bedrijf niet open. Dit geeft op zich al te denken.  

De afgelopen twee jaar zijn ze regelmatig verhuisd binnen de gemeente Hoogeveen, onder namen als Muzieknootje in de Hoofdstraat, daarna naar de Wielwaal onder de naam het Geloofcentrum en vervolgens zijn ze weer verhuisd naar de Lindberghstraat onder weer een andere naam Bilal centrum, vandaar zijn ze verhuisd naar Pesse in het buurthuis de Wenning onder de naam De rups met de vlinder school, om vervolgens weer te verhuizen naar Hollandscheveld onder de naam Bruidsboetiek de vlinder en zijn nu uitgevlogen naar Spier onder de naam JC-restaurant en zalencentrum. 

Helaas zijn veel mensen hierdoor gedupeerd geraakt. Het is belangrijk dat gedupeerden door deze groep de politie hierover inlichten en aangifte doen, hoe moeilijk dit ook mag zijn. De politie in Hoogeveen, evenals de burgemeester en wethouders, zijn op de hoogte van deze beweging en haar handelswijze. Inmiddels is ook de politie en burgemeester van Spier op de hoogte gesteld.   

Deze groep presenteert zich als bedrijven of stichtingen die zogenaamd goede doelen steunen en uitvoeren, maar zijn in werkelijkheid een gevaarlijke sekte waar al te veel mensen slachtoffer van zijn geworden. Ze leven grotendeels zelf van het ingebrachte voedsel en geld en delen slechts kleine hoeveelheden uit aan de zogenaamde armen met het liefst een camera er op. Zo van “zie hoe goed wij zijn” en wat wij allemaal doen voor de hulpbehoevende medemensen.  

Vooral mensen die om wat voor reden dan ook een warme deken om zich wensen is deze groep een groot gevaar. Ze presenteren zich als engelen, maar er spelen in werkelijkheid duistere motieven.  Gebruikmakend van de goedheid en bereidwilligheid van mensen door diensten aan te bieden waar al te veel mensen dieper door in de moeilijkheden zijn geraakt.  

Gebruikmakend van dwingende beïnvloedingstechniek, ook wel genoemd brainwash techniek, verwachten  ze een (financiële) bijdrage op verschillende manieren: het verplichten tot een  bijdrage, het overdragen van je bezittingen en het liefst geld. Aanwakkeren van schuldgevoelens wanneer de slachtoffers niet voldoen aan de eis tot (financiële) bijdrage met als uitwerking inbreuk op je eigen identiteit, inbreuk op vertrouwelijke omgang, een aanslag op financiële middelen en inbreuk op je kostbare tijd en energie. 

Dit kan leiden tot ernstige schuldgevoelens, maatschappelijk vervreemding, vervolgingswaan, verlies van identiteit, maar ook persoonlijkheidsverandering. Angstcultuur overheerst bij veel slachtoffers. Daarom is het zo enorm belangrijk om toch aangiftes te doen, want juist met deze aangiftes kunnen de politie en het OM van betekenis zijn. Meestal krijgt men het geld niet meer terug, maar de pakkans wordt enorm vergroot. Mogelijk kunnen zij dan deze praktijken een halt toeroepen.    

Wie nu denkt dat wij, een groep mensen bestaande uit inwoners van Hoogeveen, Hollandscheveld, Pesse en Spier, anti-Godsdienstig zijn hebben de verkeerde conclusie getrokken. Wij vinden het verschrikkelijk dat de Bijbel en Gods Woord hier misbruikt worden en mensen hier de dupe van zijn en kunnen worden.   

Ben jij slachtoffer meld je dan bij de politie Hoogeveen. Voor emotionele hulp kun je bij Stichting Welzijns-Werk (SWW) in Hoogeveen terecht. Wil jij je verhaal anoniem kwijt meld je dan bij onze redactie, paula@hoogeveenregio.nl  Voor meer herkenning en erkenning kunt u kijken naar de volgende fragmenten op Kopman op pad.    

De wekelijkse video rubriek ‘Koopman op pad’ besteedde ook al tweemaal een aflevering aan dit onderwerp. Met als doel te waarschuwen voor deze en dit soort sektes.   

https://www.koopmanoppad.nl/aiovg_videos/van-geloof-en-hoop-in-een-sekte-gekomen/
https://www.koopmanoppad.nl/aiovg_videos/deel-2-sektes-in-hoogeveen-pas-op/