PvdA vraagt samen met GroenLinks en D66 aandacht voor groene schoolpleinen

Hoogeveen – (29-04-2024) “Een standaard schoolplein bestaat voor tachtig procent uit tegels”, vertelt Stan van Eck, fractievoorzitter PvdA Hoogeveen. “Op een groen schoolplein krijgen leerlingen de ruimte om te bewegen, spelen en leren in een uitdagende en groene omgeving.”
Een groen schoolplein heeft een positieve invloed op de kinderen.

“Onderzoek laat zien dat de gezondheid en het welzijn van de kinderen toeneemt”, geeft het PvdA-raadslid aan. “En het draagt ook nog eens bij aan een betere concentratie en betere leerprestaties.”

Het effect van een groen schoolplein gaat nog veel verder. Het vermindert hittestress in de zomer en wateroverlast in natte periodes. Ook bevordert het de biodiversiteit van de omgeving.

Een subsidie van de provincie Drenthe om schoolpleinen te vergroenen, stopt dit jaar. PvdA, D66 en GroenLinks roepen het college van burgemeester en wethouders op bij de provincie aan te dringen op het verlengen van deze subsidieregeling. Ook wordt het college gevraagd welke kansen zij zelf ziet om meer groene schoolpleinen te realiseren binnen de gemeente Hoogeveen.

Foto: Paula Bansema