PvdA stelt vragen over overlast Tamboerpassage


Hoogeveen-(10-11-2023)In en rond winkelcentrum De Tamboerpassage is sprake van ernstige overlast veroorzaakt door jongeren. Het lokale nieuwsmedium Regionieuws Hoogeveen heeft aandacht besteed aan de Facebook-oproep van een ondernemer.

“Wij hebben inmiddels met de betreffende ondernemer gesproken”, vertelt PvdA-raadslid Jan de Goede. Het gaat om een (grote) groep jongeren die zich fietsend toegang verschaft tot het overdekte winkelcentrum. “In het gesprek kwam naar voren dat er meerdere onveilige situaties zijn ontstaan. Ook zijn er verbale en fysieke uitingen van geweld gebruikt.” Uit verdere navraag bleek dat meerdere buurtbewoners de Tamboerpassage om deze reden mijden.

De PvdA heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college. “We willen weten hoe de gemeente gereageerd heeft op de meldingen van overlast”, vertelt Jan. “Ook willen we weten of deze problemen zich ook elders in de gemeente voordoen en wat het college van plan is om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen.”