Petitie tegen de locatie voor de komst van het KFC


Hoogeveen-(10-01-2024) De bewonerswerkgroep hebben een petitie opgezet tegen de locatie voor de komst van het KFC.
De bewoners maken zich grote zorgen over de verkeersveiligheid waar nog vele vragen over zijn.

Inmiddels is er een intentieovereenkomst afgesloten en uit onderzoeken zal moeten uitwijzen of de bouw van een KFC een goede plek is.

De bewoners gaan hier niet op zitten wachten, want in hun mening is dit geen goed plan, ze zijn zeker voor de komst van een KFC, maar zijn duidelijk tegen de locatie waar het KFC-gebouw, gebouwd zal gaan worden.

Volgens de buurtbewoners zal de verkeersveiligheid die al slecht is aan de kruising van de Schutstraat, Zuiderweg, Carstenstraat, Griendsveenweg er niet beter op gaan worden.
Laat staan het fietsverkeer wat levensgevaarlijk is, maar ook het fietsverkeer op het fietspad langs het pompstation Klok richting het viaduct is levensgevaarlijk, dit zal met de komst van een KFC en de komst van een babydumpzaak alleen nog maar meer gaan verslechteren.

Daarbij met de tijd VAN de bouw van een nieuwe brandweerkazerne, zal de doorgang op de kruising wat al bemoeilijkt wordt door de automobilisten voor de hulpdiensten alleen nog maar moeilijker worden.

De bewoners maken zich ook zorgen voor het milieu, de groenvoorzieningen, stank en geluid, zo ook het zwerfvuil wat al een probleem is bij de MC Donalds.

Op 13 december 2023 was er een inloopavond, dit georganiseerd door Ruval Real Estate B.V. samen met de gemeente Hoogeveen waar 6 kopstukken van de gemeente aanwezig waren.
Zoals verschillende media die dit naar buiten hebben gebracht gaf Ruval kennis dat de buurtbewoners tijdens deze inloopavond en geïnteresseerden informatie kregen en eventuele vragen gesteld mochten worden.

Nu blijkt uit de bewonerswerkgroep dat dit niet geheel het geval was, ze mochten hun indrukken op doen op de vier grote postermodellen, maar er mochten geen vragen gesteld worden of anderzijds. Wanneer er vragen waren mochten ze dit op papier zetten en in dit in grote doos deponeren, deze vragen zal dan meegenomen worden tijdens het onderzoek.
De bewoners zijn hierin ook zwaar teleurgesteld dat ze niet werden gehoord tijdens deze inloopavond.

Elke week gebeurt er wel een ongeluk op deze kruising, daarbij wordt er schijnbaar ook een gedoogd beleid gevoerd dat alle verkeersdeelnemers behalve de auto’s schuin mogen oversteken, wat aanzicht al een zeer gevaarlijke situatie is.
Laat staan de stoplichten die regelmatig niet goed zijn afgesteld, ook dit vraagt om gevaarlijke situaties, maar ook het bouwverkeer wat doorgang moet hebben en zoals de auto’s die uit de wasstraat komen bij Klok of daar moeten parkeren, brengt gevaarlijk situaties met zich mee.

Maar wie is nu uiteindelijk verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid alsook financieel? Rijkswaterstaat, Provinciaal, de gemeente, Ruval ook dit is nog steeds onduidelijk.

De bewonerswerkgroep komen nu in actie niet alleen met een petitie, ze gaan zich optimaal inzetten om deze problematieken aan te kaarten bij de desbetreffende partijen, hopende dat Ruval de gemeente en alle andere partijen hier gehoor aan gaan geven en hun verantwoordelijk hierin gaat nemen.

Het kan en mag niet zo wezen dat bij een komst van een KFC dat de verkeersveiligheid nog meer verslechterd wordt, dat het milieu nog meer aangetast gaat worden en de overlast van het parkeren van auto’s van de omliggende diverse bedrijven.

Voor het tekenen van deze petitie KLIK HIER de petitie zal worden aangeboden door de bewonerswerkgroep aan de wethouder Roelof Bisschop

Verslag: Paula Bansema, Foto’s: Focus met Passie