Nieuwe dichtbundel Uutkomst van Willem Tjebbe Oostenbrink


Beilen-(29-01-1964)Vrijdag 9 februari komt de nieuwe dichtbundel van Willem Tjebbe Oostenbrink uit.

Uutkomst is zijn derde bundel met Grunneger poëzie uit het Westerkwartier. De dichter schildert met veel warmte prachtige beelden, en maakt kleine zaken groot. Hij vertelt de gedichten met zachtheid en gevoel, stelt vragen en zoekt naar waarheden. En toch is het waarom vaak niet te begrijpen. In zijn poëzie trekt de dichter het intermenselijke door naar het filosofische.

t Oog wil werkelekheid vastleggen,
verbeeldeng schept en danst dermet.
We zoeken ien onszulf noar de kern,
allenneg aan d’oppervlakte kennen we stroalen.

De bundel bevat 55 gedichten in het Westerkwartiers. Met een prachtige voorkant gemaakt door Ada Katerina Oostenbrink.

De presentatie van de bundel is 9 februari 2024 bij het Huus van de Taol Raadhuisplein 1, 9411 BN Beilen. Het wordt een programma met poëzie en muziek. Aanvang 20.00 uur. Inloop 19.30 uur.

Van harte welkom. Aanmelden via https://huusvandetaol.nl/anmelden-uutkomst