mevr J. Altena-Veldhuis, kreeg vandaag de Koninklijke Onderscheiding lid in de orde van Oranje-Nassau


Foto: Paula Bansme

Hoogeveen-(26-04-2024)Daar sta ik dan voor u mevrouw Altena. Het komt als een verrassing. Alles achter uw rug om voorbereid. Het is met trots en bewondering dat ik vandaag voor u sta om uw buitengewone verdiensten te erkennen en te vieren. Het is een bijzonder moment waarop we stilstaan bij uw onschatbare bijdrage aan onze samenleving en uw onbaatzuchtige inzet voor het welzijn van anderen.

U wijdt uw leven aan het dienen van anderen. Uw toewijding en betrokkenheid daarbij, zijn inspirerend. Vanaf het begin van uw carrière als begeleider in de gehandicaptenzorg tot uw recente inzet in het woonzorgcentrum Valkenstede. U staat altijd klaar om de helpende hand te bieden aan degenen die het nodig hebben. Voor u misschien vanzelfsprekend? Voor velen is het veel meer dan dat.

Als begeleider in de gehandicaptenzorg bij Cosis heeft u met liefde en toewijding gezorgd voor de bewoners van de Marken. Dat u wekelijks met de bewoners ging fietsen, dat was niet alleen een bron van plezier, maar droeg ook bij aan de gezondheid en het welzijn van de mensen.

Uw inzet als EHBO-vrijwilliger en instructeur is even indrukwekkend. In 1996 haalde u uw EHBO diploma, het begin van een indrukwekkend vrijwilliger pad. Niet alleen heeft u duizenden mensen opgeleid in eerstehulpverlening. Maar u heeft ook talloze uren doorgebracht bij evenementen en noodsituaties, waar uw snelle reactie en professionele hulp levens heeft gered en leed heeft verzacht. U was actief als planner en heeft op die manier heel veel evenementen voorzien van deskundige EHBO opvang. In uw rol als EHBO-instructeur heeft u de weg vrijgemaakt voor anderen om dezelfde levensreddende vaardigheden te leren, waardoor de veiligheid en het welzijn van onze gemeenschap is versterkt.

Daarnaast heeft u uw talenten en tijd ingezet voor het Rode Kruis en de Lotus Vereniging. Uw bijdrage aan deze organisaties heeft niet alleen geholpen bij het bieden van noodhulp en sociale steun aan degenen die het nodig hebben. Daar heeft u verschil gemaakt in het leven van mensen die het stuur zelf even kwijt waren. U heeft hen geholpen de weg weer te vinden. En u heeft anderen geïnspireerd om zich ook in te zetten voor het algemeen welzijn.

Uw betrokkenheid bij de lokale gemeenschap is niet onopgemerkt gebleven. Als actief lid van buurtverenigingen en schoolactiviteiten heeft u zich ingezet om de banden binnen de gemeenschap te versterken en anderen te ondersteunen in tijden van nood. Met warmte, medeleven en vrijgevigheid heeft u velen geïnspireerd en geholpen.

Mevrouw Altena-Veldhuis, uw leven van dienstbaarheid en medeleven is een voorbeeld voor ons allemaal. Uw onvermoeibare inzet om anderen te helpen en uw warme hart hebben een blijvende indruk achtergelaten bij heel veel mensen. U heeft verschil gemaakt in het leven van anderen. Namens alle inwoners van onze stad, wil ik u hartelijk danken voor alles wat u heeft gedaan en u van harte feliciteren met deze welverdiende onderscheiding. Het is dan ook met grote vreugde dat ik vandaag de eer heb om u, mevrouw Jozina Altena-Veldhuis te mogen onderscheiden met een Koninklijke onderscheiding. Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot lid in de orde van Oranje-Nassau. Hartelijk gefeliciteerd!