Informatiebijeenkomst over Drentse Zonneroute A37 druk bezocht.

Hoogeveen-(01-03-2024) Gisterenavond was er een informatiebijeenkomst over de Zonneroute A37 in de Tamboer waar toch wel ongeveer 80 belangstellende op af kwamen.

De avond werd geopend door Ger Klooster, en gaf daarna het woord aan wethouder Jeroen Westendorp

Het is nog een hele opgave voordat dit project de Zonneroute 37 zal worden gerealiseerd.
Men is aan het verkennen of dit project wel kan en kijken of dit samen gerealiseerd kan worden, met o.a. de bewoners van Hoogeveen.
Deze avond gaat ook over lokale participatie en of de financiële revodeur van zo’n project daadwerkelijk terug kan vloeien naar de lokale samenleving.

Gemeenteraden van Hoogeveen, Coevorden en Emmen hebben een beleidskaderparticipatie vastgesteld, dat de opbrengsten ook daadwerkelijk terug gaan vloeien naar de samenleving. Dit kan b.v. door initiatieven verduurzaming van een dorpshuis, of voor b.v. van een speeltuin.

In de Provinciale staten in Assen daar heeft ook een besluitvorming plaatsgevonden, over de ruimtelijke procedure, waar mogelijkheid is voor het Zonnepark langs de A37.
De Provincie heeft ook namens de drie gemeenten gezegd dat dit goed zal zijn als dit mogelijk wordt gemaakt, dit houdt in dat dit project ‘ruimtelijk’ mogelijk wordt gemaakt.

Deze avond is ook ter inspiratie, en wordt de mogelijkheid gegeven om mee te doen aan dit project.

De heer van Okken van Brandwijk werkzaam bij Rijkswaterstaat, gaf het plan weer over dit proces van de Zonneroute A37.
De Zonneroute zal 42 km lang zijn van Hoogeveen tot aan de Duitse grens, het oppervlak van de zonnepanelen bedraagt ca 120ha.
Vermogen van de zonnepanelen is ca. 176 MGp (Megawatpiek), dat is goed voor ca. 45.000 huishoudens.

Ook aan de Flora en Fauna is gedacht 42 fauna tunnels blijven bestaan en moeten blijven functioneren.
Er zullen bomen verwijderd worden, maar er geld wel een wettelijk herplantplicht, er wordt door de werkgroep biodiversiteit gezocht naar geschikte locaties om de bomen te compenseren (herplant locaties)

Tevens zal er ook een nieuw geleiderail komen van 70 km, dit is noodzakelijk voor veilige inpassing van de zonnepanelen langs de weg.

Guus Wessels voorzitter van de coöperatie De Groene Wieken en bestuurslid van Energiek Hoogeveen en Gert-Jan Kreeft bekend van Ondernemend Hoogeveen Kwartiermaker Zonneroute A37.  Energiek Hoogeveen is de naam van de energie koepel zal komende week opgericht gaan worden, bestaande uit vier koepels.

Dit is gericht op het versterken van regio door samenwerking met bewonersinitiatieven, wijkvereniging en kennisorganisaties, het eerste project zal dan ook de Zonneroute A37 zijn.

En gaf uitleg over meedoen om te investeren en te anticiperen om rendement uit het park te kunnen halen, de Groene Wieken is daar een voorbeeld van.

Ze zijn bezig om een deel van het Park Nieuwlande in eigendom te krijgen, dit om de opbrengsten van dit lokale veld aan de gemeenschap ten goede te laten komen.
Mensen kunnen al met 10 euro hier aan deelnemen, dat betekent ook dat je een bepaald rendement per jaar op je investering krijgt dit na investering van 15 jaar aan de lening die je hebt verstrekt ook weer terug kan krijgen..

Het geld van uit de zonneroute komt na alle aftrek van onkosten, en na aftrek wat aan de investeerders uitbetaald moet worden dat wordt dus uit de energiekoepel verspreid naar de subkoepels Energiek Hoogeveen, Emmen en Coevoerden.

Vervolgens kon men vragen stellen, waar ook gretig gebruik van werd gemaakt om zeer kritische vragen te stellen. Maar ook hun ongerustheid konden uiten, over hun omgeving en de zonnepanelen die beeld bepalend zijn, over het kappen van de bomen e.d.

Het was een zeer interessante bijeenkomst waar uitleg en duidelijkheid kwam over het project, maar waar de bezoekers nog wel met vele vragen zitten over de komst van de zonneroute 37.

Verslag Paula Bansema, Foto’s: Focus met Passie