Gerdi Verbeet nieuwe ambassadeur Onderduikersmuseum De Duikelaar

Nieuwlande-(24-10-2023)Gerdi Verbeet is met trots benoemd tot ambassadeur van Onderduikersmuseum De Duikelaar in Nieuwlande. Haar benoeming volgt op haar bezoek op 6 mei van dit jaar, toen ze de tentoonstelling “Mama komt me wel halen” opende.

Een ambassadeur met indrukwekkende ervaring: Gerdi Verbeet heeft een indrukwekkende staat van dienst opgebouwd als voormalig voorzitter van het Herdenkingscomité 4 en 5 mei en als voorzitter van de Tweede Kamer. Haar betrokkenheid bij het behoud van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog en het belang van vrijheid en democratie is onmiskenbaar.

Historisch bewustzijn belicht: In haar eigen woorden benadrukte Gerdi Verbeet: “Een bezoek aan Onderduikersmuseum De Duikelaar zou je iedereen toewensen. Voor jonge mensen is het belangrijk om te weten wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. De inrichting van het museum sluit prachtig aan bij de behoefte van jongeren om zich te kunnen verplaatsen in de vreselijke gebeurtenissen van die tijd. Jezelf kunnen verstoppen en ontsnappen. Dan voel je hoe angstig en dreigend het in die oorlogsjaren was. Voor een ieder is een bezoek een waarschuwing dat onze vrije open samenleving, onze democratische rechtsstaat kwetsbaar is en het waard is om verdedigd te worden.”

Blijdschap bij het Bestuur: Het bestuur van Onderduikersmuseum De Duikelaar is blij met de benoeming van Gerdi Verbeet als ambassadeur. Voorzitter Gerwin Schonewille benadrukte het belang van deze stap, waarbij hij aanvulde: “Deze benoeming is een waardevolle toevoeging voor ons museum en voor de inwoners van Hoogeveen. Het is een erkenning van het belang van ons werk en van het historisch bewustzijn in onze gemeenschap.”