Gemeenteraadsvergaderingen 20 december 21:00 uur en 21 december 19:30 uur, Raadhuis (Raadzaal)

Hoogeveen-(17-12-2023)Na een intensief traject, waarbij inwoners betrokken werden bij het opstellen van de profielschets, is het eindelijk zover. De gemeenteraad van Hoogeveen kiest op 20 december 2023 zijn burgemeester.
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 21 december neemt de gemeenteraad een besluit over onder andere de kadernota Veiligheid, toezicht en handhaving, de nota Jeugd en de Aanpak armoedebestrijding.

Na de besluitvormende ronde bespreekt de gemeenteraad de uitgangspuntennotitie Kaderstelling nieuw afval(inzamel)beleid en het coffeeshopbeleid.

U kunt deze vergadering live volgen via https://hoogeveen.raadsinformatie.nl/ hier vindt u ook de complete agenda. Wilt u tijdens de gemeenteraadsvergadering inspreken over een onderwerp dat op de agenda staat? Meldt u zich dan aan bij de griffie: e-mail griffie@hoogeveen.nl of telefoon 14 0528.