Exotisch of authentiek Drenthe


Hoogeveen-(25-06-20240Voorjaar 2021 uitte Gemeentebelangen Hoogeveen haar zorgen naar de raad over de zogenaamde invasieve exoten (Japanse Duizendknoop, Bereklauw, St. Jacobskruid) die zich steeds verder uitbreiden in de gemeente Hoogeveen en geheel Drenthe. Jan van der Sleen, raadslid voor GB Drenthe, stelde aan de gemeente voor dat als er een milieukundig onderzoek wordt gedaan op te verplaatsen grond binnen de gemeente in ieder geval ook een onderzoek wordt gedaan naar exoten in deze grond. Het blijkt dat Provincie Drenthe verantwoordelijk is voor de bestrijding van exoten in Drenthe. Echter in de achterliggende jaren is niets gedaan aan de bestrijding ervan en inmiddels is de Japanse Duizendknoop te vinden aan de gehele Hoogeveenseweg tussen Hoogeveen en Pesse. “Deze plant is zó sterk dat die alle andere begroeiingen zal overwoekeren. Ook kan deze plant zelfs betontegels en asfalt ‘omhoog duwen’ waardoor het onderhoud van straten een grotere kostenpost wordt.

De bereklauw staat erom bekend dat aanraking daarmee voor grote brandblaren zorgt en het st. Janskruid is giftelijk, zelfs dodelijk, wanneer vee het opeten. Al met al ontwrichten deze planten de natuur in Nederland, of wel Drenthe of wel gemeente Hoogeveen”. Van der Sleen merkt verder op dat Provincie Drenthe nog heel veel geld in allerlei bestemmings-potjes heeft en onlangs ook nog eens € 270 miljoen van het rijk heeft ontvangen specifiek voor de inrichting van Drenthe. “Er wordt altijd gesproken over de mooie natuur in Drenthe, waar recreatie een grote economische pijler is, maar we laten nu authentieke flora zomaar overwoeken door exoten. Wanneer we deze exoten niet in de kiem smoren, dan moeten we over niet al te lange tijd beslissen of we met een enorme inzet (lees: kostenpost) de exoten te lijf moeten gaan of we moeten accepteren dat we een geheel nieuwe natuur in Drenthe krijgen. In dat geval zullen we ook moeten leven met de nadelen van deze nieuwe nieuwe planten.” Van der Sleen stelt daarom vragen hierover aan de Gemeente en legt deze vragen tevens voor aan de Provincie, via Sterk Lokaal.