dhr Kaemingk, kreeg vandaag de Koninklijke Onderscheiding lid in de orde van Oranje-Nassau


Foto: Paula Bansema

Hoogeveen-(26-04-2024)Beste meneer Kaemingk, beste familie en andere aanwezigen. We zijn hier bij elkaar voor een speciale gelegenheid: we willen u de waardering geven die u zo verdient. Want dat is zo.

Het is u allen hier vast al wel eens opgevallen: het helpen van mensen die in levensnood zijn is een grote passie van Han. Dat lijkt me geen groot geheim in dit gezelschap. Han is vaak op pad voor een stichting of vereniging die iets te maken heeft met acute hulpverlening. Beter gezegd: ik denk dat u zich allen hier zeer veilig zult voelen. Als iemand ter plekke omvalt, kunt u me uitstekend uitleggen wat ik moet doen. Nu maar hopen dat uzelf niet zelf omvalt…

Het lijkt misschien wel heel normaal dat iemand zich inzet voor andere mensen. En u, meneer Kaemingk, zult de eerste zijn om dat normaal te vinden. Dat is uw goed recht. Maar weet dat dit niet voor iedereen het geval is. Van verschillende kanten heb ik heb ik dingen over u mogen vernemen. Ik zal dit even op een rijtje zetten, dan zult u wellicht ook zelf zien, dat bijdrage die u levert aan de gemeenschap buitengewoon is.

In 2009 haalde u uw EHBO-diploma. Direct daarna heeft u regelmatig gepost bij evenementen. Dat betekent dat u, voor een kleine vergoeding weliswaar, hoofdverantwoordelijke was als er binnen dit evenement een medische calamiteit plaats zou vinden. Sinds 2016 bent u zelfs ook penningmeester bij de EHBO-vereniging Zuidwolde. U geeft voorlichting aan leden en aanverwante groepen, voornamelijk op het gebied van reanimatie en AED-apparatuur. Soms verleidt u deze leden zelfs om burgerhulpverlener te worden.

Dit is natuurlijk niet geheel toevallig: sinds 2010 bent u zelf burgerhulpverlener en staat u ingeschreven bij de Stichting HartslagNu. U kunt dus 24-7 worden opgeroepen voor een reanimatie, al of niet met behulp van een AED-apparaat. U bent voorlichter bij Stichting Hartveilig Drenthe. Een goed geregeld burgerhulpverleningsnetwerk is voor u enorm belangrijk. En eigenlijk zeg ik dat verkeerd: het is juist voor ons allemaal van levensbelang.

Inmiddels bent u ook lid van het algemeen bestuur van Stichting Hartveilig Drenthe, sinds 2016. U geeft voorlichting aan gemeenten, wijkcentra, dorpsgemeenschappen of bedrijven over het nut en de noodzaak van (daar hebben we ‘m weer) een goed geregeld burgernetwerk en de aanwezigheid van voldoende AED’s. Dat heeft ertoe geleid dat er in heel Drenthe veel reanimatienetwerken tot stand zijn gekomen.

En we zijn nog lang niet klaar: vanaf 2013 bent u ledenwerver van de OVV KNR  (onze vrijwilligers vereniging Korps Nationale Reserve) afdeling Noord. Sinds vier jaar bent u ook de penningmeester van deze vereniging voor de Landelijke Nationale Reserve. U bent daar een zeer gewaardeerde collega.

Vanaf 2017 zet u zich ook nog in voor de stichting Walk For Life. Uw werkzaamheden kenmerken zich, en ik citeer, “door perfectie en vriendelijkheid, met een houding van ‘afspraak is afspraak’”.

In 2020 bedacht u nog tijd over te hebben. Sindsdien bent u ‘algemeen (gevorderd) vrijwilliger bij de Stichting Veteranen Search Team. Uw militaire achtergrond maakt dat uw met andere vrijwilligers duidelijk en goed communiceert. U heeft oog voor andere geüniformeerde beroepsgroepen en ondersteunt vrijwilligers met een andere dan een militaire of politie-achtergrond. Uw collegialiteit en deskundigheid worden door het Veteranen Search Team zeer gewaardeerd. Deelname aan inzet met de stichting geeft kracht en kameraadschap, wat eventueel herstel van veteranen bevordert. Samen speurt u bij calamiteiten naar vermiste personen. Bij het aantreffen van een vermiste heeft u, volgens de stichting, ook een belangrijk aandeel in het herenigen van de vermiste met zijn of haar naasten. Het meedoen aan een zoektocht kan enkele dagen duren. Tijd die u maakt.

Het mag duidelijk zijn dat al uw inspanningen van medemenselijkheid buitengewoon zijn. Daarom is het met grote vreugde dat ik namens Zijne Majesteit de Koning, u Johan Wilhelm Kaemingk, vandaag de Koninklijke Onderscheiding lid in de orde van Oranje-Nassau mag overhandigen. Moge deze Koninklijke Onderscheiding een weerspiegeling zijn van de grote waardering en dankbaarheid die we allemaal voor u voelen.