CDA start petitieactie tegen komst coffeeshops in Hoogeveen


Hoogeveen-Het college van burgemeester en wethouders heeft vergaande plannen om het openen van coffeeshops in de gemeente Hoogeveen toe te staan. Met de plannen kunnen exploitanten bij verstrekking van een gedoogverklaring voor een periode van tien jaar openlijk wiet verkopen. CDA Hoogeveen vindt dit een onwenselijke ontwikkeling en start daarom een petitieactie.
CDA-raadslid Haaije Feenstra-Paas licht toe: “Voor het CDA geldt dat onze kinderen in een veilige omgeving moeten kunnen opgroeien. Daar horen coffeeshops niet bij. Coffeeshops normaliseren immers het gebruik van softdrugs, terwijl het verkopen en het gebruiken van softdrugs verslavingen en criminaliteit in de hand werkt. Dat vindt het CDA zeer zorgelijk en daarom hebben we besloten om een petitieactie op te zetten. Met de petitieactie willen wij samen met onze inwoners een signaal afgeven aan de Hoogeveense raad en het college om de komst van coffeeshops in onze gemeente tegen te houden. Wij roepen dan ook iedereen op om deze petitie te ondertekenen. Samen staan we namelijk sterk voor een samenleving waarin drugsgebruik niet wordt genormaliseerd en onze kinderen veilig kunnen opgroeien.”
Het CDA werkt bij deze petitieactie samen met ChristenUnie en SGP. De petitie kan worden ondertekend via www.geencoffeeshopinhoogeveen.nl