14 Belangstellende hebben gesolliciteerd naar de functie van de burgemeester in gemeente Hoogeveen

HOOGEVEEN –Het gaat om 4 vrouwen en 10 mannen. De vacature ontstaat door het aangekondigde vertrek van burgemeester Karel Loohuis in april 2024. De reactie termijn voor de vacature sloot afgelopen zondag. Van de belangstellenden zijn er 3 lid van de VVD, 1 van het CDA, 1 van de ChristenUnie, 1 van de PvdA en 8 van hen zijn partijloos of hebben geen politieke partij genoemd. De commissaris van de Koning voert hierover overleg met de vertrouwenscommissie, die vanuit de gemeenteraad van Hoogeveen is samengesteld. Deze commissie voert de daadwerkelijke sollicitatiegesprekken en draagt op basis van de eerder vastgestelde profielschets en te voeren gesprekken twee kandidaten voor aan de gemeenteraad. Als de raad de voordracht overneemt, wordt de naam van de te benoemen voorkeur kandidaat openbaar gemaakt.